Predica pr. prof. dr. Mihai Valică la Taina Sf. Maslu pentru sănătatea Părintelui Justin  • Posted by Ioan Cadar On 24 mai 2013

    “Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.”
    (Matei 10, 22)

Post a Comment

(required. But it will not be published)