Avva Macarie: Tâlcul vedeniei lui Iezechiel

Tâlcul vedeniei lui Iezechiel. Avva Macarie, povățuitorul cel tainic al Harului

Profetul Iezechiel a avut o vedenie dumnezeiască și strălucită, plină de taine de negrăit pe care a și descris-o. A văzut pe o câmpie un car de Heruvimi și patru ființe duhovnicești. Fiecare dintre acestea avea câte patru fețe: una de leu, alta de vultur, alta de vițel și alta de om. Iar fiecare față avea aripi ca să nu i se distingă nici partea de dinainte, nici partea de dinapoi. Spatele și pântecele lor erau pline de ochi și nu era nici un loc pe care să nu fie ochi. În jurul fiecărei fețe erau câte trei roți, iar în roți era duh.
Apoi a văzut ceva, asemănător cu un om (care se odihnea peste ele), iar așternutul picioarelor lui, ceva asemenea unui safir. Carul purta pe Heruvimi, iar vietățile (acelea purtau) pe Stăpânul care le conducea. Orice loc către care ar fi vrut să meargă, spre față era. (Apoi) a văzut sub heruvimi, ceva ca o mână de om, care îi sprijinea și îi purta (cf. Iez. 1, 1 și urm.).

Sufletul, tron al Slavei lui Dumnezeu

Lucrul pe care l-a văzut profetul în extaz era real și adevărat. El, însă, altceva arăta; preînchipuia un fapt tainic și divin, o taină, cu adevărat ascunsă de neamuri. Care (taină) se va descoperi în vremurile cele de pe urmă, la arătarea lui Hristos. (Profetul) a contemplat taina sufletului care, primind pe Domnul, se va face tron al slavei Lui. Pentru că sufletul, care se învrednicește, grație Duhului, care și-l pregătește sieși scaun și lăcaș, să se împărtășească de lumina Lui. Și să se îmbrace cu frumusețea slavei celei de negrăit, devine în întregime lumină, în întregime față, în întregime ochi.

Nu este nici o parte din el, care să nu fie plină de ochii cei duhovnicești și luminoși. Altfel spus, n-are întru el nimic întunecat, ci este peste tot duh și lumină. Atunci când vine și se așază peste el frumusețea cea negrăită și slava luminii lui Hristos, peste tot este plin de ochi, peste tot este numai fașă. Și nu este nici o parte care să fie în dos sau în spate.

Suflet, minte și instincte

S-a zis: „O mână de om era sub Heruvimi” (Iez. 1, 8; 10, 8), pentru că Acela care este purtat de suflet, Acela și conduce sufletul.
Cele patru vietăți care trăgeau carul preînchipuiau facultățile conducătoare ale sufletului. Că, după cum vulturul domnește peste păsări; leul peste animalele sălbatice; taurul peste animalele domestice, iar omul peste (toate) cele create; tot așa și facultățile conducătoare ale sufletului (domnesc peste instincte). Mă refer la voință, la conștiință, la minte și la puterea de a iubi. Prin intermediul acestora este cârmuit carul sufletului și întru acestea se odihnește Dumnezeu.

(Privită) din alt punct de vedere, (vedenia lui Iezechiel) se referă la Biserica cea cerească a sfinților.

Celălalt tâlc al vedeniei lui Iezechiel

Că în vedenie ființele erau impunătoare și pline de ochi, dar nimeni nu putea cunoaște nici taina, nici numărul ochilor lor, pentru că nimănui nu i s-a dat cunoașterea lor. Și după cum (în viața de toate zilele) tuturor oamenilor li s-a dat să privească și să admire stelele cerului, însă nimănui nu i s-a dat să cunoască numărul lor; tot așa este și cu Biserica cea cerească a sfinților.

Tuturor celor ce voiesc să se ostenească, li s-a dat posibilitatea să intre și să se desfăteze în ea, însă numai lui Dumnezeu îi este rezervat faptul de a cunoaște și ști numărul sfinților. După cum, în vedenie, Stăpânul, Cel ce șade deasupra tuturor este dus și purtat de car și de tronul ființelor celor cu ochi mulți, (tot așa și Hristos este dus și purtat de fiecare suflet), care i s-a făcut tron și scaun. Care devine ochi și lumina, pentru că El îl umbrește, îl cârmuiește cu frâiele Duhului și îl conduce precum știe.
Și după cum ființele cele duhovnicești nu mergeau acolo unde voiau, ci trebuiau să urmeze voința și intențiile Celui ce ședea deasupra lor și le conducea, tot așa și acum, (sufletele ascultă de) Cel ce le poartă, le conduce și le povățuiește cu Duhul Său. Și nu merg în ceruri când vor. Ci numai atunci când trupul este pustiit, El mână și povățuiește sufletul spre ceruri.

Sufletul să fie unit cu Duhul

Atunci când vrea vine în trup și în cugete; când vrea, (vine) chiar și la marginile pământului și îi descoperă taine. O, tu, buna, folositoarea, singura și adevărata călăuză! (Cât privește trupurile), acestea se vor învrednici la înviere ( de aceeași slavă), cu care este acum, mai înainte preamărit sufletul, fiind unit cu Duhul.
Domnul însuși a spus că sufletele celor drepți se transformă în lumină cerească, atunci când a zis Apostolilor Săi: „Voi sunteți lumina lumii” (Matei 5, 14). Transformându-i în lumină, El a rânduit ca lumea să fie luminată de ei. Pentru că a zis: „Aprinzând (oamenii) lumina, nu o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor” (Matei 5, 15-16). (Prin aceste cuvinte), El vrea să spună: Nu ascundeți darul pe care l-ați primit de la Mine, ci dați-I tuturor celor ce voiesc (să-l aibă).

Și iarăși: „Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tă va fi plin de întuneric. Deci, dacă lumina, care este întru tine, este întuneric, cât de mare va fi (atunci) întunericul!” (Matei 6, 22-23)…
Deci, lumina făcându-se Apostolii, lumina au transmis celor ce au crezut, luminând inimile acestora cu lumina cea cerească a Duhului, de care și ei au fost luminați.

Ce este sarea pământului?

Și sare fiind ei, au sărat și au dres pe tot sufletul care crede, cu sarea Duhului Sfânt. Pentru că le-a zis Domnul: „Voi sunteți sarea pământului” (Matei 5, 13), numind pământul sufletele oamenilor. Într-adevăr, ei au pus în sufletele oamenilor sarea cea cerească a Duhului, vindecându-le de toată stricăciunea și de mirosul cel greu.

Pentru că, după cum carnea neavând sare, putrezește și miroase greu – de aceea toți se îndepărtează de ea din cauza mirosului ei cel greu și numai viermii se târăsc spre ea, se cuibăresc în ea și o mănâncă. Iar când vine sarea, viermii sunt omorâți și dispar, iar mirosul cel greu încetează. Pentru că sarea, prin natura ei, distruge viermii și face să dispară mirosul cel greu.

Tot așa și orice suflet, care nu este sărat cu Duhul Sfânt și nu se împărtășește de sarea cea cerească, adică de puterea lui Dumnezeu, putrezește și se umple de miros greu, (provenind) de la gândurile cele rele. Încât se îndepărtează de la el fața lui Dumnezeu, din cauza mirosului celui urât al cugetelor celor deșarte ale întunericului și al patimilor ce sălășluiesc în el.

Viermii cei răi și cumpliți, care nu sunt altceva decât duhurile celui viclean și puterile întunericului, se târăsc, își fac cuib, mișună în el, îl mănâncă și îl distrug. Pentru că zice (Psalmistul): „S-au împuțit și au putrezit rănile mele” (Ps. 37, 5).

Să cerem pe Duhul!

Dar dacă (un astfel de suflet) aleargă către Dumnezeu, dacă crede și cere sarea vieții, adică pe Duhul cel bun și de oameni iubitor, venind sarea cea cerească, nimicește pe viermii cei cumpliți. Face să dispară mirosul cel greu și-l curățește pe acesta cu lucrarea puterii sale. Făcându-se iarăși sănătos și nevătămat de sarea cea adevărată, este repus în slujba Stăpânului celui ceresc. Iată de ce Dumnezeu a poruncit în Lege, folosindu-se de (această) imagine, ca toată jertfa cu sare să se săreze.

(Extras din „Omilii, Sf. Macarie cel Mare”).

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

1 thoughts on “Avva Macarie: Tâlcul vedeniei lui Iezechiel

  1. Pingback: Sf. Macarie Egipteanul: Deasa Împărtășanie - ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura