Părintele Justin Pârvu: „Sf. Nicolae Velimirovici este ultimul mare proroc al creştinătăţii”


Iustin Popovici şi Nicoae Velimirovici sunt ultimii mari apostoli ai neamului ortodox. Ruşii nu s-au ridicat niciodată la nivelul lor. Îmbinate aceste două culturi au dat naştere la aceste două mari valori.

Sf. Nicolae Velimirovici a proorocit această eră a unei unităţi mondiale, potrivnică lui Hristos, potrivnică Adevărului celui unu.

Şi nu noi, pentru că ne apărăm tradiţia neamului nostru creştinesc suntem extremişti şi fundamentalişti, ci această Europă unită şi guvern mondial, după cum se prefigurează, care vrea să subjuge întreaga omenire.

După părerea mea, Sf. Nicolae Velimirovici este ultimul mare proroc al creştinătăţii şi dacă noi nu vom da ascultare sfaturilor şi avertismentelor sale, vom avea soarta pe care o are poporul sârb, în această fărâmiţare în care se află acum.

Pentru că ceea ce spune acest sfânt poporului sârb este valabil pentru toate popoarele ortodoxe.

Atunci când nu se mai mărturiseşte credinţa şi nu este cine să apere valorile credinţei, acea credinţă este moartă, după cum moartă va fi şi soarta acelui popor.


Post a Comment

(required. But it will not be published)