SCRISOARE CĂTRE NEAMUL MEU „SĂ VĂ FEREASCĂ DUMNEZEU SĂ MĂ FAC ŞI EU ANTISEMIT!” de Monahia Ecaterina Fermo

EDITORIAL REVISTA ATITUDINI NR. 50

Din copilăria mea şi până în zilele acestea cuvântul antisemit a străbătut nestingherit cei 63 de ani de istorie la care eu am fost martoră, lovind în stânga şi dreapta, de cele mai multe ori pe nedrept şi fără milă, persoanele acuzate de antisemitism sfârşind întotdeauna în puşcăriile comuniste.
Nu am să vorbesc acum despre ceea ce ştie o Românie întreagă, mai ales despre perioada istorică de până în 1989. Cuvintele holocaust şi pogrom au fost capete de acuzare pentru elitele sioniste care conduceau din umbră… de fapt conduc şi acum şi folosesc şi acum aceste cuvinte groteşti pentru a distruge şi bruma de conştiinţă creştină, pe care o mai are neamul românesc. Şi ceea ce este mai grav, este că toate acestea s-au petrecut subtil şi ocult încă din 1881, când între 30 şi 31 decembrie a avut loc la Focşani primul congres sionist din România. Că sionismul conduce întreg globul, că planul ăsta e vechi de mii de ani, că de-a lungul istoriei sioniștii au instigat suflete slabe pentru a-şi atinge scopul: distrugerea creştinismului şi a susţinătorilor lui, au scris mulţi şi chiar au comentat în cărţi şi conferinţe. Au ajuns până la ridicolul de a acuza creştinismul de pact ascuns cu infamul dictator Hitler. În 1992 am văzut cu ochii mei această infamie la televiziunea israeliană, unde au prezentat un filmuleţ cu o întâlnire secretă între Hitler şi o suită de cardinali şi mari prelaţi catolici, primiţi cu mare fast de Führer, într-o grădină special amenajată, căci filmarea arăta în prim plan cum că gardul care înconjura grădina era din fier forjat, având la capete, alternând, când o cruce, când o zvastică. Comentariul celor de la televiziunea israelită era tendenţios, acuzativ la adresa creştinismului care, după opinia lor a făcut pact cu Hitler spre ajutor în distrugerea evreilor din lumea toată.
Ce vreau să spun cu acest exemplu este că inflamări de genul acesta şi elucubraţii şi invenţii mincinoase au fost de-a lungul istoriei şi de partea evreiască şi de partea creștină din păcate. Aşa s-a născut de exemplu, falsa teorie a „legionarismului antisemit”. Cine are curajul să privească în față Istoria şi să judece faptele petrecute cu mult discernământ, bun simţ şi mai ales adevăr, va descoperi mulţi infiltraţi şi răuvoitori, voci singulare sau organizaţii bine ticluite, care au acţionat exagerat, dând naştere de multe ori la stări conflictuale locale sau chiar mai rău la adevărate războaie între naţii şi popoare.
Este adevărat că pe fondul acestor acţiuni răzleţe, dar sistematic repetate de-a lungul istoriei, evreii din întreaga lume au căpătat un soi de obsesie, văzând crime odioase, antisemitism şi holocausturi acolo unde nu erau decât nişte bieţi creştini înflăcăraţi de dragoste în Hristos (care între noi fie vorba, ca OM pe pământ nu a fost nici chinez, nici american, nici român, ci EVREU!), sau unde erau evrei înţelepţiţi şi luminați, nu de organizaţii oculte Illuminati, ci de Însuşi Hristos şi Duhul Sfânt coborât la botezul creştin. Aşa a apărut pe lume cuvântul de ordine, parola din viaţa evreului de zi cu zi – antisemit – cu care a fost, este, şi va fi pecetluit orice creştin mai râvnitor. O istorioară chiar amuzantă în sensul ăsta, am auzit de la nașul meu din Israel, evreu botezat creștin-ortodox, care a fost acuzat într-o plăcintărie din Tel-Aviv, că este antisemit, pentru simplul fapt că a comandat o plăcintă cu brânză după ce mâncase o plăcintă cu carne. Ştim cu toţii că la evrei legea de bază în religie este interzicerea combinaţiei carne cu lapte, aşa numitul cuşer. Desigur Lică, fiind creştinat de mic copil şi era creştin adevărat, a ripostat chiar vehement. Drept urmare a fost dat afară din plăcintărie, cu strigăte puternice… antisemitule!
Acuzele lor sunt ridicole de multe ori şi mai ales nefondate şi exagerate. Citim astfel pe Wikipedia că până şi Sfântul Ioan Gură de Aur a fost învinuit că în Omiliile lui instiga la ură împotriva poporului evreu! Cum spunea cândva în Parlamentul francez deputatul evreu Alfred Naquet: „Dacă antisemitismul ar însemna doar discuția pe temă și respingerea dogmei religiei iudaice, atunci chiar și evreii seculari – cum era el însuși – ar fi și ei antisemiți”.
În sfârşit ajungem şi la problema care mă frământă pe mine şi pe mii de creştini din România zilelor noastre: acuzarea unuia dintre cei mai adevăraţi creştini, reprezentant al Bisericii Române Ortodoxe, părintele nostru sfânt Justin de la Mănăstirea Petru-Vodă, de… antisemitism! Ar fi hilară situaţia dacă nu ar fi înfiorătoare, întrucât bietul nostru părinte a plecat la ceruri de 4 ani cu o aură de sfinţenie impusă de faptele şi de gândirea sa, de anii cumpliţi petrecuţi în temniţele comuniste, fiind acuzat de acelaşi cuvânt aducător de moarte: antisemit. Până şi preşedintele Johannis a cedat în fața evidenței istorice decretând ziua de 14 mai zi naţională de cinstire a martirilor închisorilor comuniste.
În expunerea de motive a legii se arată că „marea sărbătoare a tuturor românilor care cinstesc sfânta jertfă a martirilor din temnițele comuniste este ziua de 14 mai 1948, când au fost arestați de regimul comunist marea majoritate a tinerilor, a intelectualilor, alți mulți români care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit asemenea primilor creștini”.
Cu ce duh de ceartă şi sămânţă de scandal şi zâzanie intervine Institutul Wiesel, chiar post-mortem, să-l acuze pe părintele Justin Pârvu de antisemitism, șovinism, legionarism și alte – isme?! Cum adică antisemit părintele Justin, care m-a primit în Mănăstirea Petru-Vodă cu braţele deschise, exact ca pe fiul rătăcitor, pe mine evreică botezată – totuşi evreică – tocmai dânsul să fie un ,,duşman al neamului evreiesc”, aşa cum susţine Alexandru Florian, directorul Institutului Wiesel?!
Cu o inimă uriaşă plină de Marea Iubire în Hristos, în care îşi găseau loc de mângâiere toţi amărâţii şi îndepărtaţii societăţii, părintele Justin a fost, este, şi va fi totdeauna un mare stâlp al societăţii creştine româneşti.
Consider că este de datoria mea de creştin, să cinstesc memoria sfântului nostru părinte şi să resping total şi cu toată puterea glasului, orice acuzaţie mincinoasă şi împănată cu cuvinte pompoase şi acuzatoare de genul celor proliferate de membrii Institutului Wiesel . Deci, cu toată dragostea pe care o port în adâncul sufletului pentru neamul evreiesc din care mă trag, atrag atenția purtătorilor de cuvânt ai Institutului Wiesel că niciodată, chiar niciodată în istoria românească Biserica Ortodoxă Romană şi reprezentanţii ei, preoți, călugări, arhierei nu au aprobat manifestările antisemite, xenofobe sau partinice! În schimb B.O.R. poate arăta cu documente reale, martiriul miilor de creştini omorâţi în chinuri groaznice de neimaginat de către reprezentanţii comunişti, care nu erau altceva decât evrei înrăiţi în ura anticreştină, cazurile izolate de aşa-ziși legionari sau antisemiţi români, fiind doar nişte infiltraţii oribile, tot cu scopul ascuns de a denigra, deteriora şi chiar distruge puternica societate creştin-ortodoxă din România ce dăinuia de 2000 de ani pe pământul acesta binecuvântat de însuşi Sf. Apostol Andrei, el însuşi tot un evreu adevărat care a înţeles că sensul vieţii pe pământ este Hristos.
Institutul Wiesel se arată „consternat şi de faptul că inițiatorii legii pentru cinstirea martirilor din temnițele comuniste l-au citat pe părintele Justin Pârvu în expunerea de lege”. În opinia celor de la Wiesel, părintele Justin Pârvu „a activat în Mișcarea Legionară, iar mai târziu a făcut apologia legionarismului și a avut repetate poziții antisemite și de negare a Holocaustului”, susține semnatarul documentului, Marius Cazan.
Deci să înţelegem că preşedintele României e şi el un ,,trădător”, un ,,antisemit”, de vreme ce trecând peste consideraţiile celor de la Wiesel a decretat ziua de 14 mai ca zi naţională, cinstind tocmai memoria acestor martiri sau mucenici, după cum îi numeşte Biserica. „Urmând pilda marilor voievozi români, ctitori ai multi-etnicului și multi-naționalului Sfânt Munte al Athonului, măreția duhovnicească a părintelui Justin Pârvu a îmbrățișat pe toți și toate. În mănăstirile sale și în toată viața sa nu a făcut nicio diferență de slujire și viețuire, drepturi și îndatoriri, între niciun fel de categorie socială: bărbați, femei, copii, bătrâni, săraci, bogați, inteligenți și neinteligenți, sănătoși, bolnavi, etnie, naționalitate, cultură, credință, toți au egală chemare către Dumnezeu, egală putere prin Sfântul Botez și egală dragoste și îngrijire din partea părintelui Justin. Mănăstirile sale înmănunchează toate etniile conlocuitoare ale României moderne, și funcții de conducere sunt accesibile tuturor în mod egal, după vrednicie. Tuturor cetățenilor pământului le-a propovăduit adevărul de credință revelat, primit de la Dumnezeu prin Proroci, Apostoli și Sfinți, și adevărul istoric văzut cu propriii ochi, nu inventat sau măsluit. Iubirea sa nu a putut concepe niciun fel de ură, ca și Valeriu Gafencu a cărui duhovnicească dragoste către domnul R. Wurmbrandt i-a salvat viața acestuia din urmă, precum mărturisesc americanii care i-au auzit conferințele” .
În încheiere îndrăznesc un ultim sfat către ,,poporul meu” din care sunt a doua generaţie de creştini adevăraţi: încercaţi să schimbaţi textul unor fraze acuzatoare atât de superflue cum este acesta: „Discriminarea antisemită este negarea evreilor, a oportunităţilor sau serviciilor accesibile celorlalţi şi este ilegală în multe ţări”. De ce, până la urmă nu am avea voie să avem şi noi o lege de apărare a neamului, a poporului, a religiei creştine şi româneşti?
Şi o ultimă întrebare la fel de retorică: „Cu ce a deranjat bătrânul jurnalist Iosif Fermo, bunicul meu – „onor” autorităţilor române din acea perioadă (Ana Pauker şi acoliţii ei) – faptul că îşi umpluse pereţii biroului de la ziarul Universul, unde scria, cu icoane creştine, cu ce a deranjat faptul că îşi botezase cei 5 copii, că avea mulţi prieteni şi colaboratori creştini? Aceasta a fost vina pentru care a fost condamnat la ani grei în temnița Aiudului unde s-a şi sfârșit, alături de cei mai de seamă martiri-mucenici ai neamului românesc? Sper să aflu un răspuns până la sfârsitul vieţii…

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

3 thoughts on “SCRISOARE CĂTRE NEAMUL MEU „SĂ VĂ FEREASCĂ DUMNEZEU SĂ MĂ FAC ŞI EU ANTISEMIT!” de Monahia Ecaterina Fermo

 1. Mihai Serban says:

  Stimată Maică Monahia Ecaterina Fermo,

  Dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Mihai Serban, și locuiesc în Franța din 2010 împreună cu soția și cei doi copii ai noștri. Mai în glumă, mai în serios, pot spune că facem parte dintre acei cinci milioane de români prigoniți din țară de arhitecții apocalipsei. Vă scriu aceste rânduri deoarece în ultimii ani asistăm la niste schimbări îngrijorătoare în ceea ce privesc orientările politice susținute și impuse înfeudaților din U.E (…).

  Din păcate pentru România, așa cum de astfel bine știți, aceasta nu se află pe făgașul cel mai potrivit! Nu este un secret, și mai ales pentru dumneavoastră, că agenda politică aplicată în România poartă semnătura celor din Bruxelles și Strasbourg… iar aghiotantii de la noi nefiind mari patrioți, le aplică fără nici un fel de remușcare; stiind că aceste „politici și reforme” sunt menite să distrugă suveranitatea țării, relațiile geo strategice cu vecinii noștri (…) ce a mai rămas din economia autohtonă, identitatea națională, țesutul familial, tradiția Ortodoxă și în linii mai generale să ne pregătească „pachet” egemoniei post-capitalistă, și pan-ereziei „Noului Ordin”. Pot spune fără să gresesc prea mult, că dacă nu mă aflam în „exod”, în mod cert nu aș fi reușit să surprind mecanica complexă folosită de acest mare dric al națiunilor și al creștinilor, numit generic „uniunea” europeană!?

  Vă scriu aceste rânduri deoarece mi-am petrecut ultimul an din viața în „război”, scriind un eseu despre această stare de fapt, care din păcate ne scapă (datorită) undelor hertziene apatride și a mediului politico-cultural care domină în țară, și până la urmă in cea mai mare parte a statelor înfeudate capitalului internaționalist – făcându-i pe cei mai mulți să nu cunoască existența, și cu atât mai putin toxicitatea acestei stări de inlocuire globală. In lucrarea mea, în momentele potrivite, după o lungă călătorie în cautarea adevărului, împotriva „evidentelor”, ajung inevitabil să vorbesc despre comunism, capitalism, liberalism, multiculturalism, globalizare, U.E, iluzia democrațiilor occidentale, Rusia, Vladimir Putin, grupul Visegrad+4 și România bineînțeles. Insă, modul în care fac acest lucru se află într-o contradicție radicală cu curentul dominant practicat actualmente în România, care de astfel este „însuflat” și întreținut de interese străine care nu ne-au apartinut niciodată, și nu ne reprezintă valorile nici în acest moment – ba chiar au vocatia de a ne induce sub vălul greu al tăcerii „instituționalizate”, într-o primejdie unică în istoria româniei.

  Discutând cu diferite persoane avizate (…) despre eseul meu în jurul ideologiei vehiculate și a mesajului transmis, am ajuns la concluzia că îmi va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil (cenzură) să-mi public eseul fără un sprijin asumat în țară. Motivele acestor temeri fiind legate de unghiul naționalist folosit în lucrare, puterea argumentației, metoda de lucru, imboldul ortodox, și mai cu seamă faptul că arăt cu lux de amănunte cum, și de ce a ajuns România în acest marasm de neînțeles la aproape 30 de ani de la revolutie, în timp ce fostele „surori” comuniste își asumă din nou destinele cu măreție! In câteva cuvinte, pentru a rezuma, aș putea să spun că lucrarea mea este radical împotriva curentului dominant, și o să deranjeze multă „lume bună” deja vândută intereselor cosmopolite.

  Din toate aceste motive, și știind căt de incomodă este lucrarea mea, îmi îngădui, să vă cer ajutorul, și poate chiar să mă sprijiniți în încercarea mea de a transmite celor din România un mesaj de deșteptare și adevăr, cu siguranță tulburător, dar pe semne îndrumător și totodată plin de dragoste pentru țara noastră și rădăcinile ei creștin ortodoxe, fără de care noi românii nu am mai fi!

  Părintele Arsenie Boca, spunea pe bună dreptate:

  „Cel mai greu păcat al omului, veșnic fără iertare, este starea omului împotriva adevărului”

  In ceea ce mă priveste, chiar dacă asta înseamnă să-mi asum un anume risc, eu am ales să mărturisesc dea întregul, să vorbesc cu voce tare, și să arăt fără adaos de „fum” scriitoricesc… în speranța că voi găsi pe acest drum anevoios, oameni dispuși să lupte întru eliberarea adevărului, chiar și atunci când acesta deranjează.

  Dacă considerați de bună cuviință, bineinteles, vă voi putea trimite manuscrisul meu, și în acest fel vă veți putea face o părere mai aprofundată în legătură cu cele mentionate mai sus.

  Primiţi, vă rog, asigurările mele de profund respect şi preţuire.

  Serban Mihai

 2. tracomanu says:

  Sant anti-sionist inversunat dar …
  Iisus a fost anuntat ca este cautat si mama impreuna cu fratii sai , asteptau afara ! El a spus : ” Cine este mama mea si fratii mei ? Acestia sant mama si fratii mei , cei ce asculta cuvantul Domnului” …
  Sarut mana sora mea !

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura