VALERIU GAFENCU, adevărat cetățean de onoare al neamului românesc. O SCRIERE INEDITĂ DIN CLS. A VI-A: „Colț țărănesc”.


Colţ ţărănesc[1]

„Şi noi, tinere, ca să fie bine, trebuie să fim tari, să nu ne supunem fieştecăruia care vine cu amăgeli să ne sape la rădăcină”

de Valeriu Gafencu, Cls. a VI-a

x saint valery gafencu Pe frumoasa vale a Ciulucului se întinde pitorescul sat Stejaru, sat mare, sat vechiu, românesc, înconjurat de jur împrejur de podgorii şi păduri, sat care-ţi aduce aminte de vremurile de bejenie, când floarea haiducilor se ascundea în desişul Codrului, chinuită de robie.

La fântâna din marginea satului, un moşneag înălbit de ani se odihneşte pe o buturugă.

 • Bună ziua, moşulică!
 • Mânţămăsc, neatale, da’ncotro?
 • La măsurat oile peste deal, la odaie. Da mata?
 • Ia mă’ndrept spre spital că tare mă sgâlţâie frigurile!
 • Apui mergi sănătos şi să ne vedem cu ghine.

Cu capul plecat, sprijinindu’se în toiag, moşneagul îşi urmă drumul până la răscruce. De aici o urmă încet către infirmeria satului. În coridor moşneagul se trezi faţă’n faţă cu o mulţime de bolnavi necăjiţi. Numai arar liniştea era întreruptă de câte-un: Of, Doamne!

– Da ce oftezi aşa di greu, măi frăţioare? întrebă moşneagul pe un tânăr cu înfăţişarea istovită.

– Apoi dă, moşule, ia o dat nişte friguri peste mine şi mă usucă de-au să-mi rămâie numai ciolanele!

–  Şi’apoi ce, numaidecât trebuie să oftezi?

Da, moşule, parcă dacă-L mai pomenesc pe Dumnezeu, tot mă simt mai uşurat.

– Apoi bună-i şi boala asta, că măcar îţi mai aduce aminte de Cel de Sus, că altfel lumea l-ar uita cu totul. Şi ştii cine-i de vină?

– Da cine o mai fi?

– Ţi-aş spune eu dar tari mă tem că n’ai să m’a’nţelegi.

– Da di ci să nu te’nţeleg?… Spune!

Apoi uite tinere, tot noi suntem cei vinovaţi. Tăte rălele ne vin tot de la noi.

Că vezi, noi am început a ne lepăda de munca pe care ne-o lăsat-o moştenire scumpă bunicii şi străbunicii noştri – cum spune şi domnul Învăţător – lăsăm pământul paragină şi bruma de roadă ce-o agonisim o dăm străinului pentru băutura cea spurcată, pentru sulemenele şi pentru podoabe zadarnice iar noi ne mulţumim numai cu popuşoiul cel mucegăit. Şi mai este încă una, că tot ce-i al nostru din moşi strămoşi am început a lăsa şi am primit tot ce-i străin. Nu-i ruşine ca tocmai noi, care suntem aşezaţi aici la marginea Codrilor Orheiului, care zice prin cărţi c’a fost mare şi întins odată, nu-i ruşine oare să ne lăsăm noi de jocurile noastre frumoase şi de portul nostru şi să primim altele pe bani scumpi, care ne strică sufletul?tineri romani

Şi pe urmă oare mai suntem noi răzeşi ai lui Ştefan Vodă, dacă în loc să ne ducem duminica la biserică, ne ducem la crâşmă? Şi câte mai ies de aici! Şi boli, şi răutăţi, şi cheltuială pe degeaba iar ghietu părintele Năstasă slujeşte aproape plângând pentru vreo doi trei moşnegi. Numai cu v’o doi ani mai înainte se cântau şi pe la noi – cum zâce că se cântă şi’n alte părţi – cântece bătrâneşti rămase de la Ştefan cel Sfânt, când o trecut pe aici să bată pe Tătari. Da amu auzi numai nişte cântece neruşinate adusă de p’in mahalalele târgurilor. Şi-i mai mare ruşinea că şi fetele noastre au ajuns să se boiască şi să-şi schimonosească faţa ca târgoveţele.

Şi noi, tinere, ca să fie bine, trebuie să fim tari, să nu ne supunem fieştecăruia care vine cu amăgeli să ne sape la rădăcină, să n’ascultăm de toţi cei care vreau să ne înşele credinţa cu tot felul de minciuni. Ei nu vreau alta decât perirea noastră.

Şi mai trebuie, măi băiete, să ne-ntoarcem la credinţa străbunicilor noştri, să vedem iar biserica plină de credincioşi, să muncim necontenit. Ni trebuie adică multă credinţă şi multă muncă. Prin credinţă şi muncă vom birui răul!

(articol publicat in Nr. 31 al Revistei Atitudini)

[1] Din Periodicul Crenguţa, Revista societăţii de lectură „B. P. Hajdău”, Bălţi, ianuarie-martie, Nr.2, 1938.


 • DEȘI EXISTĂ ÎN LEGEA 95 DIN 2006 MODIFICATĂ RECENT ALTERNATIVA LA CARDUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE, IATĂ CE NI SE SPUNE PRIN MASS-MEDIA MANIPULATOARE:

  ,,De la 1 iulie 2015, cardul de sănătate va deveni obligatoriu pentru toţi asiguraţii din România. Toţi medicii, toţi farmaciştii, toate clinicile sau spitalele vor putea presta servicii de sănătate numai pe baza sistemului informatic. Mai sunt numai 40 de zile până când medicii trebuie să renunţe la reţetele scrise de mână şi pacienții vor putea fi tratati, în afara urgenţelor, doar dacă prezintă cardul.”

  sursa:http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Romania+furata/Romania+furata+Cardul+de+sanatate+si+afacerile+bolnave+din+siste

  Ca să determine cetățenii români să meargă să ia cardul și apoi să-l activeze la medic… MANIPULARE PRIN OMISIUNE… CE SPUNE LEGEA?
  .
  HOTĂRÂRE nr. 49 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  EMITENT GUVERNUL, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
  …………………………………………………………………………………………………………………
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  Articolul UNIC
  Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  …………………………………………………………………………………………………………………
  7. La normele metodologice, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală pe baza cardului naţional sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, după caz, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.”
  …………………………………………………………………………………………………………………

  AȘADAR – ASISTENȚA MEDICALĂ SE ACORDĂ ȘI PE BAZA ADEVERINȚEI DE ASIGURAT VALABILĂ 3 LUNI…

  sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/165286

 • CINSTIRE VEȘNICĂ PENTRU EROII NEAMULUI ROMÂNESC!

  ,,Jertfindu-vă, sub steagul sfânt al Patriei,
  prin timp, durate,
  aţi semănat pe acest pământ
  un dor nestins de libertate…”

  Grigore Constantinescu,
  președintele Uniunii Criticilor Muzicali din România (din l990)

  Și LA MULȚI ANI celor care poartă numele de CONSTANTIN și ELENA! Doamne ajută! Multe bucurii duhovnicești!

Post a Comment

(required. But it will not be published)