O prima victorie! Ni s-a aprobat dezbaterea publica in privinta cardurilor de sanatate!

Anunt
Dezbaterea va avea loc Vineri, 16 ianuarie! Sa paticipam cu totii!
 
În Baza prevederilor  Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in Administrația Publică,  Ministerul Sănătății organizeaza  vineri, 16 ianuarie 2015, ora 10.00  , la sediul  Institutului Național de Sănătate Publică, Sala Amfiteatru, str.  dr.  Leonte, nr.  1- 3, sector 5, București,  o Dezbatere Publică avand ca temă  Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotararii GUVERNULUI nr.  900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul Național de Asigurări Sociale de SĂNĂTATE din Titlul IX „Cardul European ȘI Cardul Național de Asigurări Sociale de SĂNĂTATE „din Legea nr.  95/2006 privind Reforma in Domeniul Sănătății.
 
Modalitatea de Colectare a recomandărilor  : în format electronic,   la adresa de e-mail:  [email protected]  ,  Pana la data de  15  .01.2015  , cu specificarea articolului Sau articolelor DIN Proiectul de act normativ, data trimiterii si datele de contact ale expeditorului;
Modalitatea de inscriere  :  in format electronic,  la adresa de e-mail de:  [email protected]  ,  pana la date de  15  .01.2015, ora 13.00  ;
Luarea cuvântului  : in ordinea inscrierii pentru participare la Dezbaterea Publică.
Timpul alocat luării cuvântului  : 3 minute 
Fiecare participant, dupa intrarea în sala de Sedinte, se va inscrie pe Lista de persoane prezente la sedinta Publică.  La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.
Potrivit prevederilor art.  7, alin.  (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003,    „b) Dezbaterea Publică se va încheia in momentul in care toti solicitanții înscriși la cuvânt si-au exprimat recomandările cu referire CONCRETA doar la Proiectul de act normativ in discutie; „.
 
Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web:  www.ms.ro  , rubrica Legislație – transparență decizională. http://www.ms.ro/?pag=23&id=13606
POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

11 thoughts on “O prima victorie! Ni s-a aprobat dezbaterea publica in privinta cardurilor de sanatate!

 1. radu iacoboaie says:

  Părerea mea este că avem totuși un prilej de a obține în extremis o alternativă la actualele carduri de sănătate, care pot deveni obligatorii de la 1 februarie 2015. Desigur că ei (cei care lucrează în sistem), doresc să creeze astfel aparențele respectării legislației privind dezbaterea publică prealabil necesară, pentru legitima aceste carduri electronice (și dosarul de sănătate electronic) și a respinge în acest fel contestațiile ulterioare și opoziția masivă a românilor față de aceste documente electronice…

  Însă NOI TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ! Pentru că: observăm că ei organizează această întâlnire pe ,,teritoriul” lor (nu unul neutru); limitează luarea de cuvânt la 3 minute și pe tema strictă a actului normativ; luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pentru participare la Dezbaterea Publică!; au stabilit ca acesta să aibă loc la o oră matinală (unii neputând să vină datorită serviciului sau șefilor); pot monopoliza luările de cuvânt cu oameni de-ai lor (din sistem), care se vor prezenta chipurile ca membri ai unor asociații ortodoxe…

 2. radu iacoboaie says:

  OFF TOPIC IMPORTANT!

  Părerea mea este că vineri, 16 ianuarie, la sediul INSP, avem totuși un prilej de a obține în extremis o alternativă la actualele carduri de sănătate, care pot deveni obligatorii de la 1 februarie 2015. Desigur că ei (cei care lucrează în sistem), doresc să creeze astfel aparențele respectării legislației privind dezbaterea publică prealabil necesară, pentru legitima aceste carduri electronice (și dosarul de sănătate electronic) și a respinge în acest fel contestațiile ulterioare și opoziția masivă a românilor față de aceste documente electronice…

  Însă NOI TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ! Pentru că: observăm că ei organizează această întâlnire pe ,,teritoriul” lor (nu unul neutru); limitează luarea de cuvânt la 3 minute și pe tema strictă a actului normativ; luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pentru participare la Dezbaterea Publică!; au stabilit ca această întâlnire să aibă loc la o oră matinală (unii neputând să vină datorită serviciului sau șefilor); pot monopoliza luările de cuvânt cu oameni de-ai lor (din sistem), care se vor prezenta chipurile ca membri ai unor asociații ortodoxe…

 3. radu iacoboaie says:

  Frați ortodocși, vineri, 16 ianuarie, la ora 10, la sediul Institutului Național de Sănătate Publică (în sala Amfiteatru, str. Leonte nr.1-3, sector 5, București), avem totuși un prilej de a obține în extremis o alternativă la actualele carduri de sănătate, pe care autoritățile doresc să le impună ca obligatorii pentru toți cetățenii români de la data de 1 februarie 2015.

  Iar această alternativă pentru cetățenii români care nu doresc să le primească din motive religioase sau de conștiință ori altele, nu poate fi decât prezentarea la medicul de familie și la spital a ADEVERINȚEI DE SALARIAT. Nu se poate trece în mod legal peste prevederile legislației privind drepturile salariaților, prevăzute în Codul muncii, la nivel național, dar și european. Altfel, putem contesta legea la Curtea Constituțională.

  Desigur că ei (cei care lucrează în sistem), doresc să creeze astfel aparențele respectării legislației privind dezbaterea publică prealabil necesară, pentru a legitima practic aceste carduri electronice (implicit și dosarul de sănătate electronic) și a respinge în acest fel contestațiile ulterioare și opoziția masivă a românilor față de aceste documente electronice…

  Însă NOI TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ! Pentru că: observăm că ei organizează această întâlnire pe ,,teritoriul” lor (nu unul neutru); limitează luarea de cuvânt doar la 3 minute (!) și strict pe tema actului normativ; luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pentru participare la Dezbaterea Publică prin mesaj electronic! (cine poate verifica dacă s-a făcut corect înregistrarea luării de cuvânt?); doritorii la cuvânt trebuie să-și dea datele de contact în mesajul trimis și să semneze pe listă la intrare în sala Amfiteatru; au stabilit ca această întâlnire să aibă loc la o oră matinală (unii neputând să vină datorită serviciului sau șefilor); pot monopoliza luările de cuvânt cu oameni de-ai lor (din sistem), care se vor prezenta posibil chipurile ca membri chiar ai unor asociații ortodoxe…

  IATĂ CE PREVEDE PROIECTUL DE ACT NORMATIV:
  GUVERNUL ROMÂNIEI

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  Hotărârea Guvernului nr.900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.2. Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015.”

  2. La articolul 6 din Anexa Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din Titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, alin. (3), (4) si (5) se modifica dupa cum urmeaza:
  “(3) Asiguratul suportă contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile aferente distributiei acestuia, în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste situatii, asiguratul suporta cheltuielile la nivelul celor suportate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in conditiile art. 4 alin. (5), respectiv art. 5 alin. (9), iar Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este mandatata sa incheie o conventie cu Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. in vederea producerii si platii duplicatelor.
  (4) În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional, pe baza unei cereri însoţite de dovada plăţii contravalorii cardului si a cheltuielilor de distributie a acestuia.
  (5) Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice
  de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află
  persoana respectiva. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor
  medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de
  sănătate pana la eliberarea unui nou card national.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA

 4. A.V. says:

  reproduc şi aici un comment pe care l-am mai scris pe un site, în speranţa că ar putea fi de folos cuiva:

  În contextul dezbaterii publice ce va avea loc vineri, 16.01.2015, vizând Proeictul de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 900/2012 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, îndrăznesc să formulez unele precizări în speranţa că ar putea fi de folos persoanelor ce vor participa la dezbatere şi celor preocupaţi de acest subiect în general.
  Îngăduiţi-mi să subliniez mai întâi că „dezbaterea publică a unui proiect de act normativ”nu este echivalentă cu ceea ce înseamnă o dezbatere publică în general (polemică televizată, dezbatere electorală, concurs de debate etc) ci reprezintă un procedeu de tehnică legislativă prin care Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională oferă posibilitatea publicului interesat şi informat să participe la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.
  Aşadar, dezbatarea publică este doar o parte a procesului de elaborare a actului normativ. Nu este un for legislativ care să producă prin consens public norme de drept material. Art.3 lit.c) din legea transparenţei decizionale defineşte elaborarea de acte normative ca fiind procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii sale spre adoptare. Din acest motiv, devine foarte important ca participanţii să cunoască ce pot obţine prin participarea la o dezbatere publică la care trebuie să participe activ la redactarea proiectului actului normativ.
  Redactarea proeictelor actelor normative este un procedeu tehnic descris în principal de următoarele legi, în sensul larg al cuvântului:

  1. LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (**republicata**)(*actualizata*) şi
  2. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii.
  3. H.G.nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
  Participarea la dezbatere se face în temeiul regulamentului de organizare şi participare ce va fi făcut cunoscut de către organizator. Acesta trebuie să respecte dispoziţiile art. 7 alin.(10) din legea transparenţei.

  După colectarea şi consemnarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor vizând redactarea concretă a dispoziţiilor actului normativ (articole, aliniate, litere, paragraf, teză), textul proiectului se definitivează pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate de publicul interesat.
  Aşa cum am arătat, procedura de redactare a actelor normative este prevăzută de LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă care, în art. 4 alin. (3) prevede că. „(3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotãrârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonã” iar art. 13 lit.a): „proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se aflã în conexiune”.

  În cazul de faţă, actul supus dezbaterii publice este unul de modificare a unui alt act existent (normă metodologică) ce a fost emis pentru executarea dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii, ce vizează cardul de sănătate. Aşadar, prin proiectul ministerului se doreşte modificarea unor reguli de aplicare ale dispoziţiilor legale ce vizează cardul de sănătate iar NU modificarea dispoziţiilor legale privind cardul. Se modifică normele de aplicare despre card, în limitele actului superior existent, iar nu legea reformei sănătăţii prin care s-a introdus cardul de sănătate. Prin normele metodologice nu se adaugă la lege, nu se modifică legea, nu se introduc alternative, nu includem adeverinţa de salariat între dovezile prevăzute de lege. Normele metodologice ale H.G. nr. 900/2012 nu pot adăuga la dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii (pag. 181 şi urm.).

  Confuzia survine ca urmare a faptului că proiectul de modificare a normelor de aplicare stabileşte pentru 1 februarie începutul utilizării cardului la nivel naţional iar NU introducerea cardului de sănătate la nivel naţional, cum apare în presă, fapt realizat prin art.331 din legea 95/2006, în anul 2006.

  În consecinţă, plecând de la confuzia de mai sus şi de la neclarităţile domeniului de aplicare a normelor metodologice, există riscul real ca participarea ortodocşilor la dezbarea din 16.01.2015 să fie una complet ratată prin prisma recomandărilor şi solicitărilor formulate în afara obiectului concret al dezbaterii, dar care să îndreptăţească autorităţile să continue politica faptului împlinit de până acum. Chiar şi aşa, orice fel de participare, chiar una ratată este mai bună decât nicio participare. Îndrăznesc să încurajez aşadar orice fel de atitudine şi iniţiativă menite a sublinia opoziţia faţă de utilizarea cardului de sănătate, chiar dacă sunt exprimate impropriu sau sunt inexacte dpdv al argumentaţiei juridice.

  Revenind, este important de reţinut că publicul participă la procesul de elaborare a actului normativ exclusiv prin propunerile şi recomandările formulate la obiect. Publicul nu participă la definitivarea proiectului de act normativ care va fi trimis spre analiză şi avizare. Conform art. 7 alin.8 din legea transparenţei decizionale: „ 8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).” Conform art. 10, propunerile publicului au valoare de recomandare, autorităţile publice având competenţă absolută în materie. Legea nu prevede o procedură propriu zisă de „definitivare pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate” de publicul interesat, şi nici motivarea votului privind propunerilor individuale în sensul acceptării sau respingerii acestora, însă prevede faptul că – art. 7 alin.(10) lit.d) : „în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.”

  Din cele scrise de mai sus reiese, cred, importanţa capitală a formulării unor obiective CONCRETE, pe text, raportat la procedura propriu-zisă a dezbaterii publice, în afară de dezideratul general al respingerii utilizării cardurilor electronice de sănătate şi de obţinere a unei alternative.

  De aici pornind, îndrăznesc să contribui cu o opinie personală raportat la textul proiectului aflat în dezbatere, pentru ipoteza în care acestea ar putea fi de folos persoanelor fizice sau juridice implicate, care achiesează la propunerile formulate sau care vor să le modifice sau să le completeze în orice fel. Orice persoană interesată este liberă să înainteze aceste propuneri către ministerul sănătăţii în orice formă găseşte de cuviinţă, să le susţină vineri în cadrul şedinţei ce se organizează în acest sens, cu atât mai mult cu cât nu toţi cei interesaţi putem participa.

  În măsura timpului disponibil, voi reveni cu unele comentarii privind obiectivele de ordin juridic pe care ar trebui să ni le asumăm pe termen scurt, mediu şi lung pentru a ne asigura că libertatea de conştiinţă ne este respectată. Îndrăznesc să rog mai ales pe acei cititori cu studii juridice să se aplece cu ochi de soacră asupra propunerilor formulate, deşi ştiu că e dificil de urmărit formatul tabelar şi să îl completeze sau să-l critice după cum îi luminează Domnul.

  Textul integral şi în vigoare al Normelor metodologice privind cardul este AICI
  Proiectul de modificare propus de Minister este AICI
  Propunerile pe care vi le supun atenţiei voastre sunt AICI

  Recomand ca documentele să fie downloadate în format Word şi citite cu opţiunea de Panoramare la 150%.
  Iertaţi. Doamne, ajută!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura