MEMORIU CĂTRE CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (C.N.A.S.)

Prin acest memoriu noi, obştea Sfintei Mănăstiri Paltin – Petru Vodă, respingem cardurile de sănătate în temeiul următoarelor motive:

1. Toate documentele pentru „Dosarul Electronic de Sănătate” (D.E.S.) arată că acceptarea cardului de sănătate se face prin acordul persoanei asigurate. În virtutea dreptului nostru de cetăţeni refuzăm să ne dăm acordul pentru acest card.

2. Toate documentele pentru D.E.S. arată că există posibilitatea legală a autentificării pacientului pe baza codului numeric personal (CNP) sau a codului de asigurat. Drept urmare, cardul de sănătate nu este necesar în mod real pentru funcţionalitatea sistemului D.E.S. Din punctul nostru de vedere cardul de sănătate se prezintă în clipa de faţă ca o formă de fraudare a cetăţenilor români prin una din cele două variante prezentate mai jos ori prin amândouă.

3. Respingerea de către noi a cardului de sănătate este în primul rând un protest al nostru faţă de sistemul de supraveghere electronică generală din România!
Acest sistem încalcă libertatea persoanei şi drepturile cetăţeneşti şi este similar ideologic sistemelor de supraveghere a statelor totalitare. Hitler, Stalin sau Horthy ar fi fost fericiţi să dispună de o asemenea putere asupra cetăţenilor, de asemenea mijloace de supraveghere ce distrug orice intimitate a persoanei şi o transformă în individ controlat de autorităţi. Diferenţa tehnologică între tatuajele şi filtrele organizate de nazişti sau bolşevici şi sistemul actual de supraveghere electronică se suprapune peste aceeaşi patologie a controlului total asupra cetăţenilor.

4. Trebuie arătat că înfiinţarea D.E.S. încalcă legea protecţiei datelor personale şi constituie un abuz extrem de grav faţă de intimitatea cetăţenilor români. În fapt, putem spune, fără a exagera, că se constituie într-un act de trădare naţională. Existenţa unei baze de date online cu toate informaţiile despre starea de sănătate a cetăţenilor României echivalează cu oferirea acestor informaţii oricărui stat străin, oricărei puteri străine. Doar un om total lipsit de discernământ– medical vorbind! – poate crede că o asemenea bază de date poate fi securizată real, câtă vreme nu au putut obţine o asemenea securizare, instituţii mult mai competente decât autorităţile române. Autorităţi care, chiar în această campanie electorală, dar şi în multe alte împrejurări, au fost descrise de către parlamentari, foşti parlamentari şi alţi politicieni de frunte, ca fiind corupte şi incapabile! Cum s-ar putea avea încredere în autorităţile a căror corectitudine şi competenţă este negată chiar de către cei care le conduc? Este de amintit faptul că elevi de liceu din România şi alte ţări au spart firewall-urile unor organizaţii de mare prestigiu ca N.A.S.A. ori N.A.T.O. Este de amintit că ţări ca Marea Britanie sau Japonia au înregistrat pierderi de informaţii din bazele lor de date, uneori la dimensiuni uriaşe. Este de amintit că informaţiile medicale ale unei ţări au o uriaşă importanţă strategică şi dezvăluie nenumărate puncte vulnerabile atât ale unor persoane importante cât şi ale populaţiei, în general. Mai mult, datele medicale ale populaţiei sunt de maxim interes pentru corporaţii farmaceutice şi alte organizaţii medicale, pentru grupările ce se ocupă cu traficul de organe, traficul de droguri, traficul de medicamente etc. În faţa unui asemenea bloc de interese este evident că potenţialul real de securizare al D.E.S este practic nul. Simplul fapt că D.E.S. enumără de la punctul 1.1 (Descrierea generală a sistemului) nu mai puţin de 5 (cinci) categorii de persoane care pot accesa sistemul (medici, pacienţi, C.N.A.S., „instituţii medicale” şi Ministerul Sănătăţii) arată că breşele prin care informaţiile medicale să se scurgă spre terţi, au fost deja create. Lăsând la o parte problemele generale de corupţie şi securitate ale României, observăm uşor că o organizaţie interesată poate oricând folosi ca paravan statutul de „instituţie medicală” spre a ajunge în posesia dosarelor electronice. Este evident că aceste informaţii publice sunt binecunoscute specialiştilor, ceea ce înseamnă că autorităţile au expus conştient ţara unei vulnerabilităţi fără precedent.
Faţă de care protestăm prin respingerea cardurilor de sănătate şi prin memoriul de faţă!

5. Respingerea de către noi a cardului de sănătate este de asemenea un protest faţă de corupţia arogantă şi nemărginită a clasei politice, corupţie care produce înrobirea totală a celorlalte clase sociale şi distrugerea tuturor libertăţilor şi valorilor naţionale şi cetăţeneşti. Din acest punct de vedere este mai mult decât evidentă inutilitatea cardului de sănătate pentru un sistem onest! Datele medicale din acest card nu pot fi accesate în caz de urgenţă, deoarece într-un asemenea caz, posesorul nu mai poate spune parola cardului. Dacă medicii pot trece totuşi de parolă, cardul devine o primejdie directă pentru purtător, putând fi uşor accesat de oricine are puţine cunoştinţe tehnice. Mai mult, câtă vreme există D.E.S. ca sistem centralizat de date medicale ce poate fi accesat de către orice medic pe baza CNP-ului sau codului de asigurat, cardul de sănătate devine perfect inutil, medicul putând oricând obţine prin internet – prin cablu sau wireless – informaţii mult mai bogate şi mult mai complete decât cele câteva care pot fi înscrise pe card. Cardul este astfel un obiect cu totul inutil cetăţeanului! Cardul este de fapt o fraudă, având două scopuri posibile, eventual simultan: (a) obţinerea unor profituri necinstite de la bugetul de stat de către politicienii şi funcţionarii care implementează sistemul şi de firma/firmele producătoare (şi de întreţinere) şi (b) vulnerabilizarea cetăţenilor faţă de sistemul de supraveghere (prin obişnuirea lui cu actele şi controalele electronice).

6. Respingem cardul de sănătate deoarece introducerea lui reprezintă o fariseică batjocorire a libertăţilor cetăţeneşti. În documentele D.E.S. revine de mai multe ori afirmaţia „acord”. Acord pentru activarea cardului, acord pentru organizarea dosarului, acord pentru date suplimentare înscrise pe card… S-ar părea că totul se face cu acordul cetăţeanului, dar apoi se spune că în lipsa cardului de sănătate „nu puteţi primi servicii medicale plătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale!”.
Această ultimă afirmaţie constituie un şantaj, având ca miză chiar sănătatea şi viaţa asiguratului care, chiar dacă plăteşte asigurările de sănătate nu poate beneficia de ele decât prin acceptarea cardului de sănătate… cu acordul său exprimat în scris! Se merge chiar până la a-l sili pe asigurat să declare că „a fost informat corect, complet şi accesibil ca limbaj privitor la diagnosticele, datele medicale care doresc a fi înscrise pe cipul cardului”. Desigur, fără a avea nicio alternativă la această declaraţie! Asemănarea cu sistemele nazist sau comunist este profundă, izbitoare şi revoltătoare! Şi acolo cetăţeanul trebuia să îşi „declare liber” adeziunea la sistem şi admiraţia faţă de Hitler, Stalin, Pol Pot etc., în caz contrar fiind, de asemenea, supus unor consecinţe directe care îi afectau sănătatea şi viaţa.

7. Este de observat că imensa majoritate a avantajelor D.ES., aşa cum sunt descrise ele în „Dosarul Electronic de Sănătate – informaţii generale”– sunt false, contradictorii şi exprimate într-un limbaj strict publicitar, lipsit de substanţă şi coerenţă. Pretenţia de „limitare a accesului la datele medicale” este strict publicitară, câtă vreme numărul căilor de acces este extrem de mare, după cum se vede chiar din posibilităţile de accesare exprimate în paragraful „…accesul îmbunătăţit la servicii, într-un mod securizat”. Oricine a lucrat într-o instituţie ştie cât de securizat este un calculator sau un program la care trebuie să apeleze frecvent mulţi operatori. În acest caz, foarte mulţi operatori. Inclusiv sub forma de „colaborare şi consultare a datelor clinice în timp real”, adică printr-o conexiune activă la internet cu securitate reală zero (singurele baze de date relativ sigure sunt cele la care nu se poate ajunge online). Alt exemplu de falsitate şi exprimare strict publicitară – spre a nu o numi înşelătorie – este „avantajul” exprimat prin „reducerea numărului de reexaminări, ale unui pacient, care nu sunt necesare”. Este evident că starea unui pacient se poate schimba foarte rapid şi orice medic responsabil va efectua reexaminări la fiecare revedere a pacientului şi chiar în condiţiile în care acesta a fost recent examinat de alt medic. Afirmaţia este goală de sens şi, din punct de vedere medical, îndeamnă la o superficialitate a tratării pacienţilor ce pune în primejdie viaţa acestora. Sunt doar câteva exemple din multele care arată că D.E.S. este un proiect implementat exclusiv din interese incorecte.
Drept pentru care protestăm împotriva lui şi îl respingem.

8. Un punct extrem de grav îl constituie uşurinţa cu care se pot modifica unele date din D.E.S., inclusiv acordul pentru donarea de organe. Deşi se pretinde că asemenea modificări trebuie făcute cu acordul scris al asiguratului, în realitate nu există mijloc de verificare a existenţei acordului scris! Altfel spus, dacă cineva modifică dosarul, orice medic sau instituţie care îl accesează are obligaţia legală să se conformeze dosarului electronic, fără a putea verifica autentificările scrise. Există aici o dilemă a autorităţilor peste care nu se poate trece: ori se dă un nivel ridicat de prioritate documentelor scrise şi atunci dosarul electronic devine inutil, ori se dă prioritate dosarului electronic şi modificările incorecte devin atotputernice! În forma de faţă orice hacker poate bifa opţiunea „Pacientul este de acord cu donarea” şi persoana devine client pentru traficul de organe. Persoana putând fi copilul oricărui cetăţean, fratele, sora, ruda sau prietenul oricăruia dintre noi. Zilnic dispar copii fără urmă, nemaifiind găsiţi vreodată. Zilnic sunt jafuri pentru valori de câţiva dolari. Ori, în funcţie de grupa sanguină şi alte caracteristici valoarea organelor interne ale unui copil sau adult – de la inimă sau rinichi la măduvă sau sânge – poate trece pe piaţa neagră a traficului de organe şi peste suma de 500.000 de dolari. Angajarea unui hacker, găsirea şi, dacă e nevoie, modificarea unui dosar, şi răpirea unei persoane se amortizează rapid cu sume mult mai mici. Prin urmare, în loc să protejeze asiguratul şi să îi dea şanse mai bune de sănătate şi de viaţă, D.E.S. îl expune pe asigurat, transformându-l în ţintă.
Fapt pentru care protestăm faţă de acest sistem şi îl respingem.

9. Precizăm în final că am trecut peste multe alte aspecte negative ale D.E.S., cardului de sănătate şi documentelor însoţitoare, ale felului în care acestea au fost realizate şi impuse cetăţenilor români. Şi încheiem prin a vă reaminti poziţia duhovnicului nostru, de veşnic amintire, Părintele Justin Pârvu:

Părintele Justin Pârvu, erou al rezistenţei împotriva sistemului totalitarist bolşevic, a văzut zorii unui alt sistem totalitarist, manifestat în primul rând prin eforturile uriaşe de îndosariere electronică şi supraveghere electronică a cetăţeanului. Având experienţa unui sistem totalitarist şi înţelegând viclenia „paşilor mărunţi” prin care asemenea sisteme s-au instalat în multe ţări de-a lungul istoriei, părintele Justin Pârvu s-a ridicat la luptă şi împotriva noului sistem. El a izbutit să obţină recunoaşterea oficială de facto a dreptului cetăţenilor la alternative faţă de actele electronice. Noi, ducând mai departe aceeaşi luptă pentru libertatea omului, libertate pentru care Domnul nostru Iisus Hristos şi nenumăraţi ucenici ai Lui s-au jertfit, cerem aici o alternativă la dosarul electronic de sănătate şi aşa-numitul card de sănătate. În cazul în care statul declară că nu poate asigura o astfel de alternativă cerem să se dea cetăţenilor libertatea elementară de a-şi îndrepta taxele medicale către instituţiile particulare care pot asigura alternative convenabile pentru ei.
Obştea Mănăstirii Paltin – Petru Vodă, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

preluat de pe http://www.paltin-petruvoda.ro/memoriu-catre-casa-nationala-de-asigurari-de-sanatate-c-n-a-s/

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

8 thoughts on “MEMORIU CĂTRE CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (C.N.A.S.)

 1. stan says:

  Doamne ajută! Sunt şi eu de acord cu memoriul frăţiilor (obştei) voastre. Ar trebui să ne unim toţi care suntem ,,creştini cu adevărat” şi să refuzăm aceste carduri şi să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne păzească de toate relele şi pe restul să-i înţelepţescă şi să-i lumineze.
  Rogu-vă pomeniţi-mă şi pemine păcătoasa în rugăgiunile voastre. Domnul să vă primească osteneala.

 2. Graiul Ortodox says:

  Colegiului Medicilor. CARDURILE DE SĂNĂTATE VOR DEVENI OBLIGATORII DOAR DUPĂ CE SE FINALIZEAZĂ DISTRIBUIREA ACESTORA. Cardul de Sanatate va fi încorporat în Cardul de Identitate pentru a fi mai practic și ușor de controlat. Vasile Astarastoae:„Un card este un instrument periculos pentru societate“. In cardurile de sănătate este menționat acceptul persoanei ca donator de organe după moartea acesteia!

  http://graiulortodox.wordpress.com/2014/11/11/colegiului-medicilor-cardurile-de-sanatate-vor-deveni-obligatorii-doar-dupa-ce-se-finalizeaza-distribuirea-acestora-vasile-astarastoaeun-card-este-un-instrument-periculos-pentru-societate/

 3. Un om care iubește dreptatea says:

  În Marea Britanie acum câțiva ani de zile actele cu cip au fost scoase în afara legii, pentru că erau o amenințare la libertatea și demnitatea omului, erau o încălcare flagrantă a drepturilor omului.
  În România o clasă politică coruptă până în măduva oaselor începe să introducă actele cu cip, iar Patriarhia Română blagoslovește aceste acte cu cip spunând că sunt bune. Patriarhie care se dovedește încă o dată străină de valorile acestui neam, dar se dovedește străină și de Dumnezeu.
  S-au strâns sub îndrumarea Părintelui Iustin un milion de semnături împotriva actelor cu cip. Însă un milion de suflete, două – trei milioane dacă punem și familiile celor care au semnat, nu însemnă nimic pentru mai marii Bisericii Ortodoxe.
  „Păstorul cel bun sufletul său și-l pune pentru oi. Dar simbriașul și cel ce nu este păstor …vede lupul venind și lasă oile și fuge.” (In 10, 11-12)
  „Adevăr, adevăr vă spun: Cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe oriunde, acela este fur și tâlhar.” (In 10,1)
  Păi cum să vină ierarhia Bisericii în întâmpinarea celor câteva milioane de suflete?
  Cum să intre ierarhia Bisericii în frunte cu patriarhul „pe ușă în staulul oilor”? Ierarhia Bisericii în frunte cu patriarhul „sar pe oriunde”, adică prin barca politicienilor corupți. Politicieni corupți cărora le fac și campanie electorală de 25 de ani încoace. A se vedea implicarea mârșavă a Instituției BOR și în actuala campanie electorală, sprijinind candidatul celor corupți, al celor care au jecmănit și distrus România.
  Sunt ferm convins, că la cea mai mică opoziție din partea ierarhiei Bisericii Ortodoxe politicienii ar fi renunțat la actele cu cip. Căci ei nu ar fi riscat să piardă sprijinul Instituției Bisericii în campania electorală.
  Cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, adică nu vine direct în întâmpinarea oamenilor, milioane la număr, care nu vor actele cu cip, ci sare pe oriunde, adică în barca nemernicilor de politicieni corupți, acela este fur și tâlhar. Nu o spun eu, ci o spune Mântuitorul Iisus Hristos.
  A venit vremea să scăpăm de acești furi și de acești tâlhari, batjocoritori de neam și de Dumnezeu.
  Noi nu suntem un popor al satanei, așa cum ar vrea Ierarhia Bisericii ca noi să fim. Ierarhie trădătoare de Dumnezeu și de țară.
  Noi am fost și vrem să rămânem un popor al lui Dumnezeu.
  Cât timp vreți ca să mai permitem acestei ierarhii a Bisericii să-și bată joc de Dumnezeu? Până când? Până când această țară va fi distrusă definitiv, până când acest popor va fi dus în robie, iar pământul nostru va fi dat în stăpânire altora. Până când?

 4. crestinul orthodox says:

  Slava intru cei de sus lui DUMNEZEU si BIRUINTA INTRU HRISTOS Este Orthodox sa fie pe acest pamint caci Indemnul Sfantului Parinte Iustin Parvu nu a fost dat uitarii si nu v-ati lepadat de Dreapta si Luminoasa Carare Aratata in bezna adusa de antihrist si slugile acestuia
  LUMINA din LUMINA sa se Arate si intunericul sa piara de pe acest pamint ca BIRUINTA CRUCII IARASI VA RASARI pe tot pamintul ca se va arata spre starpirea a toata spurcaciunea si zdrobirea potrivnicului vrajmas al CRUCII SFINTE de la rasarit
  amin.

 5. crestinul orthodox says:

  NU MERGETI LA VOT
  ACEST stat mamona TREBUIE RASTURNAT
  altminteri nu faceti decat jocul lui antihrist …maine poimine are sa va dea cu stampila painea cea de toate zilele
  si va veti duce sa luati cu stampila iadului …
  DAR …
  acest stat mamona care apus gheara pe acest pamint va fi rasturnat de MANIA LUI DUMNEZEU ce se va revarsa asupra acestui popor nesabuit , orb si lacom pentru cele ale trupului
  va fi seceta cat cuprinde ROMANIA toata si veti plinge dupa apa care nu va mai fi
  ca ati legiferat fiara antihristica si pe antihrist cu nume de imparat si prooroc care l-ati pus la carma acestui pamint ca ministru agriculturii in a va conduce

  va fi varsare multa de sange
  ca trecutul vi l-ati sters si ati scuipat peste sangele Martirilor si SFINTILOR acestui pamint
  NU VRETI A STI DE acest trecut si NU VRETI A CINSTI sangele Cel SFANT varsat pe acest pamint
  nu va temeti de cei ce trupul vi-l pot pierde ci temeti-va de Cel Ce si suflertul si trupul vi-l poate pierde si oare cine DECIDE ASUPRA ORICARUI suflet si trup
  unde sa mearga in vesnicie ?
  Oare Nu DUMNEZEU Cel ce A Creat sufletul si trupul , adica omul ?
  INCHINATI-Va lui HRISTOS este ORTHODOX si Aparati Botezul Sfant Crestin Orthodox
  nu va inchinati lui mamona
  si
  nu dati pe tava lui antihrist acest pamint de la Nistru pin ‘la Tisa asemeni nici sufletul vostru ca LIBERTATEA V-O PIERDETI PE VECIE CHIAR DE PE ACEST pamint
  v-au fost spuse ca sa luati aminte
  sunt un nimeni ,
  Dar CRUCEA SFANTA CE O AM CU mine Este TOATA PUTEREA CEA SFANTA si DUMNEZEIASCA CARE Are Sa Biruie fiara chiar pe acest pamint
  cuvintele imi sunt pecetluite cu HRISTOS este Orthodox
  Luati aminte ce va spun ca veti fi judecati de Neamul Sfant al acestui pamint pe care stati si il calcati
  amin.

 6. crestinul orthodox says:

  Sfinte Parinte Iustin Parvu Apara-i pe cei ce scriu in Cuvantul Tau Cel Sfant Lasat
  si Cearta-i pe cei care sterg din Cuvantul Tau Cel Sfant Lasat
  amin.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura