Acest site își propune să promoveze învățături duhovnicești și mărturii creștine, în conformitate cu predania Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, spre slava lui Dumnezeu și întărirea noastră sufletească.

O parte din materialele de pe acest site sunt preluate din Revista Atitudini, publicație a mănăstirii Paltin Petru-Vodă, în colaborare cu Fundația Justin Pârvu.

Revista Atitudini a fost întemeiată în anul 2008 de vrednicul de pomenire, Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, un renumit duhovnic și mărturisitor al credinței și care a pătimit 16 ai în temnițele comuniste. Iubitor de adevăr și de neamul românesc, Părintele îndemna la propovăduirea și mărturisirea valorilor creștine și naționale, într-o lume ce are nevoie de repede duhovnicești, mai mult ca oricând.

redactor: Mănăstirea Paltin Petru-Vodă și Fundația Justin Pârvu
colaboratori: Preoți, monahi, profesori, oameni de cultură și tineri studenți din întreaga lume ortodoxă.
layout şi tehnoredactare: Atelierul de grafică
tipar: Mușatinii Suceava
adresa: mănăstirea Paltin Petru-Vodă, com. Poiana Teiului, Jud. Neamț, 617346
telefon: 0785 018 852, 0725 621 381 (pentru whatsapp și telegram)

email: [email protected]