PĂRINTELE PETRONIU TĂNASE: „Cum să ne mântuim astăzi”


Un cuvânt impresionant despre lupta sufletului pentru mântuire și cum să câștigăm mila lui Dumnezeu.
Părintele Petroniu Tănase, starețul schitului românesc Prodromu de la muntele Athos, a fost propus spre canonizare către Patriarhia Ecumenică de Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

 

FERICIREA ȘI NEFERICIREA

Omul e făcut din fire de Dumnezeu ca să fie fericit și, în ființa lui, el își dorește să fie fericit. Și cu toate acestea, făcând voia vrăjmașului, se face singur nefericit. E înfricoșător! Omul nu e conștient că face răul. Dar trebuie să ne gândim foarte serios că noi suntem veșnici. Dacă trăim după voia lui Dumnezeu, când va veni vremea despărțirii de cele pământești, trupul și sufletul se vor uni și vor intra așa în viața veșnică, fiecare cu zestrea pe care a strâns-o pe lumea aceasta. Dacă a făcut fapte bune, îl așteaptă fericirea cea veșnică, dacă a făcut rele și nu s-a pocăit, îl așteaptă muncile cele veșnice.

Sf. Părinți erau foarte grijulii când se gândeau la moarte. Sf. Efrem, mare sfânt pustnic, zicea: „Când îmi aduc aminte de ziua înfricoșatei Judecăți, plâng până îmi seacă puterile și Îl rog pe Dumnezeu să mă ajute ca nu cumva, vrăjmașul să pună mâna pe mine”. Erau oameni cuvioși mari cu viață sfântă. Erau numai piele și oase și făceau minuni. Cuviosul Macarie era și el un cuvios mare. Și îl întreabă părinții: „Părinte, dar nu mai mănânci? De ce ești așa de slab?”. Știți ce e aceea cociorbă? Și zice: „Cociorba cu care învârți focul e pârlită toată, e arsă. Omul care se gândește la înfricoșata Judecată, umblă cu grijă multă, se gândește cu spaimă la ceasul acela ca nu cumva să-l facă vrăjmașul de râs, să-l înșele și să se trezească în muncile cele de veci”. Nu e vorba de un an, de 10, sau un milion de ani, ci de vecii vecilor și cu puținul pe care îl facem aici, cu acela câștigăm veșnicia.

De aceea, Sf. Părinți fac o comparație. Este foarte ieftină și convenabilă neguțătoria noastră creștinească pe pământ. Un negustor consideră că a neguțătorit bine când a investit o sumă și a câștigat mult cu investiția aceea. Iar noi în câțiva ani, dacă ne păzim de rele, câștigăm miliarde în vecii vecilor. Merită să te ostenești puțintel, ca să te ducă Dumnezeu pregătit în fericirea cea veșnică. Spun Sf. Părinți: „Cu puțină osteneală, veșnică e odihna”. Și dacă credem în Dumnezeu, ostenelile de aici le ducem ușor, chiar și greutățile, ne ajută Dumnezeu să trecem prin ele cu răbdare.

 

RESTRICȚIILE ȘI COMPROMISURILE CREȘTINULUI

Niciodată, Dumnezeu care l-a făcut pe om cu trebuință de mâncare și de lucruri, nu o să-l lase să moară de foame. De aceea și ăștia cu cipurile vor să creeze restricții, ca cei care nu vor să primească să nu poată vinde sau cumpăra și să fie siliți de nevoie să le accepte. Să nu faceți niciun compromis! Noi, să ne ținem credința cea dreaptă în Dumnezeu, să ne gândim la suflet și la viața cea veșnică! Știm viețile sfinților și ale mucenicilor, cât au suferit ei ca să nu se lepede de Hristos. Poate ați citit ce au pățit și cei închiși în timpul comunismului, câtă batjocură și câte chinuri au îndurat, cum au fost martirizați, dar nu s-au lepădat. Să fim egoiști în sensul cel bun! Să mă gândesc la mine, la situația mea! Să nu fiu ca un prost și să mă trezesc cu stăpânirea vrăjmașului peste mine! Este o rugăciune în biserică: „Doamne, să nu râdă vrăjmașul de mine!”. Diavolul este dușmanul cel mai înverșunat al omului și omul, când face un păcat, face voia vrăjmașului. Iar el îl învață ca să facă rele, ca să cadă în stăpânirea lui. Omul e înșelat să facă lucruri rele în detrimentul celor bune și nu-și dă seama de treaba asta și își face rău, singur.

De aceea, avem Sf. Biserică, îi avem pe Sf. Părinți ca să-i lumineze pe credincioși, avem rânduielile bisericești, sfintele slujbe și de ele depinde veșnicia noastră. Să-I cerem lui Dumnezeu: „Doamne, ajută-mă să nu cad!”. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu cu credință, El ne ajută. Spun Sf. Părinți: „Când face omul un păcat, intră diavolul în el și primul lucru pe care îl face, îi întunecă mintea omului”. După aceea, îi sugerează să facă toate păcatele ca să-l facă cât mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și în general, toate relele pe care le face omul, el nu își dă seama de ele. Mintea lui e întunecată.

 

„LIBERTATEA ESTE SĂ-ȚI FACI BINELE SINGUR PENTRU CĂ ACEASTA ESTE ȘI VOIA LUI DUMNEZEU”

Omul creștin, cu mintea sănătoasă, înțelege că Dumnezeu a pus în firea noastră o rânduială și se va împotrivi păcatului. Vedeți că e o lucrare drăcească cu cipurile astea. Vrăjmașul vrea să piardă pe cât mai mulți și cu desfrânările astea și cu milioanele de avorturi. Ești liber să-ți scoți ochii, să-ți tai o mână, un picior, să-ți spargi capul. Dar aceasta nu e libertate pentru că îți faci rău, singur. Libertatea este să-ți faci binele singur pentru că aceasta este și voia lui Dumnezeu. El i-a dat minte omului ca el să poată discearnă, să-și poată da seama ce e bine și ce e rău și să nu facă răul că e în paguba lui.

Poporul român a ajutat mult Athosul. Nu există mănăstire care să nu fi primit ajutoare din partea Țării Române. Însă, din cauza bunătății lor sufletești, românii nu sunt prețuiți cum trebuie…

(Transcris după o convorbire cu pelerini la Muntele Athos, Schitul Prodromu)

 


Post a Comment

(required. But it will not be published)