MODEL TIPIZAT DE CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINȚĂ DE ASIGURAT PENTRU CEI CARE REFUZĂ CARDUL DE SĂNĂTATE- DESCARCATI !

REFUZĂ CARDUL DE SĂNĂTATE
A APARUT MODEL TIPIZAT DE CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINȚĂ DE ASIGURAT PENTRU CARE REFUZĂ CARDUL DE SĂNĂTATE- DESCARCATI !

Intrucat OG nr 11/2015 (care a instituit cadrul legal de acordare a serviciilor medicale gratuite pentru persoanele care refuza cardul electronic de sanatate) prevedea ca modelul de adeverinta de asigurat sa fie stabilit prin ordin al presedintelui CNAS, a fost elaborat Ordinul 98/ 27 februarie 2015 , ordin care prevede si un model tipizat de cerere de eliberare a adeverintei de asigurat (pentru persoanele care refuză cardul din motive religioase și/sau de conștiință), model care include si declaratia pe propria raspundere- (a se vedea Anexa 3 a Ordinului). Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 207/30 martie 2015.
Dupa data de 1 mai 2015, persoanele care au refuzat sau doresc sa refuze cardul electronic de sanatate, vor trebui sa prezinte la medic ca dovada de asigurat, in loc de card, „Adeverinta de asigurat cu valabilitate 3 luni pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national”- ART. 1, alineat 3b) din Ordinul atasat. În Anexa 4 este inclus si modelul de adeverință care va fi eliberat de CAS judeteana acestor categorii de români.
Pentru a obtine aceasta adeverinta dupa 1 Mai, conform Art 9 alineatele 1, 2 si 3 al Ordinului presedintelui CNAS, trebuie procedat in felul urmator:

1. La sediul CAS judeteana de care apartine se depune cererea tipizata, completata cu datele personale, cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei de asigurat.
2. Persoanele care nu au trimis inapoi / refuzat cardul electronic de sanatate pana la aceasta data, dar doresc sa o faca, vor preda si cardul odata cu cererea de eliberare a adeverintei si declaratia pe propria raspundere.
Persoanele care au refuzat si au returnat deja cardul electronic de sanatate la CAS Judeteana/Nationala , vor depune la sediul Casei de Asigurari Judetene cererea tip in care vor mentiona acest fapt.

Mai mule persoane care au depus deja cerere au declarat ca li s-a solicitat, atasat la cerere:
-adeverinta de la angajator, adeverinta din care sa reiasa ca s-au platit contributiile la Fondul de Sanatate
sau
-chitantele de plata a contributiei la Fondul de Sanatate daca persoana este liber profesionista
sau
– talonul de pensie daca este pensionar. (Aceste acte nu au fost prevazute in Ordin dar au fost solicitate tuturor persoanelor de care avem cunostinta, persoane care au solicitat deja de la CAS adeverinta de asigurat in locul cardului ).

Asadar dupa 1 Mai, cu :

-cererea de eliberare a adeverintei de asigurat si
-dupa caz :cu declaratia de respingere a cardului / cu cardul de sanatate pentru cei care vor sa-l refuze acum, se merge la ghiseul CAS de care apartine fie care persoana si se obtine „Adeverinta de asigurat valabila 3 luni”. Modelul de adeverinta este in anexa 4 a Ordinului intern.(Pentru cei din Bucuresti – cererile se depun la sediul CAS din strada Gheorghe Titeica).
+/- dovada platii contributiei la Fondul de Sanatate(adeverinta angajat/chitante plata/talon pensie)

Recomandam sa se faca xerocopii la adeverinta pentru a le prezenta in toate situatiile in care se va solicita dovada de asigurat pe parcursul celor 3 luni cat e valabila adeverinta.

Pentru cei mai scrupulosi am atasat si un model suplimentar de declaratie pe propria raspundere care se poate atasa la cerere (desi modelul tipizat de cerere include o formula care constituie declaratie in sine) .

Din momentul eliberarii adeverintei, in Sistemul Informatic al Casei de Asigurari cardul va aparea ca fiind „BLOCAT”(Art. 9, alineat 4) al Ordinului)

MODEL CERERE
ANEXA 3 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
……………………………………………………………….
CERERE DE ELIBERARE A ADEVERINŢEI DE ASIGURAT CU VALABILITATE DE TREI LUNI PENTRU PERSOANELE CARE REFUZĂ ÎN MOD EXPRES, DIN MOTIVE RELIGIOASE SAU DE CONŞTIINŢĂ PRIMIREA CARDULUI NAŢIONAL

Subsemnatul(a)………………………………………………………… nascut(a) la data de …………….., in localitatea …………………………………….., domiciliat(ă) in…………………………………, str. ……………………………………………… nr …….., bloc ……., scara …….., etaj …., apt……., sector/judet …………………., posesor al BI/CI, seria …… , nr……………, eliberat de ………………………………….., la data de …………………………, cod numeric personal………………………………., avand codul de identificare al asiguratului (CID) ……………………………………, declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca refuz in mod expres, din motive religioase sau de constiinta primirea cardului national cu numarul de identificare:

şi solicit eliberarea adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.
Depun cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.
Declar că am returnat cardul naţional de asigurări sociale de sănătate Casei de Asigurări de Sănătate…………………………………….. / Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate anterior prezentei cereri.
DATA SEMNATURA

Sursa: Asociatia pentru Libertatea Romanilor

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

1 thoughts on “MODEL TIPIZAT DE CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINȚĂ DE ASIGURAT PENTRU CEI CARE REFUZĂ CARDUL DE SĂNĂTATE- DESCARCATI !

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura