Părintele Justin despre „revoluția” din 15 oct. 2011: „Sub nicio formă să nu se iasă în stradă, pentru că este o capcană!”

Părinte un pericol social care se întrezăreşte la ora actuală îl reprezintă posibilitatea unor revolte generale, pe care nişte conducători din umbră le dirijează şi scot populația în stradă să protesteze față de criza în care ne aflăm. Chiar există nişte anunțuri de mobilizare generală programată anul acesta, oricum cât de curând. Ce sfătuiți oamenii să facă?

Sub nicio formă să nu iasă în stradă, pentru că este o capcană mai mare decât își pot vreodată închipui. Sunt manevre politice, în care românul nostru a picat de multe ori. Aşa cum ne-au amețit şi ruşii şi americanii; după „™44 toți săreau în sus că vin americanii şi vin americanii! Românii noştri peste tot aşteptau americanii. Şi securitatea înregistra toate persoanele care propovăduiau acest americanism. Americanii nu au mai venit, bineînțeles, au umplut însă puşcăriile de români, condamnări „15-20 de ani de puşcărie. De aceea eu atenționez şi acum, pentru că niciodată nu poți şti ce e pus la cale şi care sunt înțelegerile şi dedesubturile dintre ei. Cetățeanul, înainte de a ieşi la o manifestație sau revoltă, trebuie să îşi pună mai întâi întrebarea: Cine pune la cale această revoltă? Cine o conduce? Că spontană e o naivitate să crezi că e. Dacă se va informa va vedea că în spatele acestor mişcări sunt oameni ai sistemului, nişte criminali care se folosesc de mulțime spre a-şi câştiga ei autoritate şi putere. Împotriva cui te revolți? Se ştie măcar cine e de vină pentru această criză? Nu e limpede că ea este provocată tocmai de bancherii şi oamenii sistemului în scopuri murdare? Aşadar cine se va face părtaş la astfel de revoluție își va periclita şi libertatea pe care o mai are şi răspunde şi pentru întreaga omenire care se va afunda într-o dictatură nemaiîntâlnită până acum. Nu vă încredeți în manipulările mass-mediei. Şi chiar de ar avea un scop bun o revoluție, cine să mai dirijeze o societate în zilele noastre? Toți stăpânii netrebnici s-au făcut, nu mai este niciun drept care să poată dori binele omenirii. Numai Dumnezeu ne poate scăpa de urgia care vine. De abia aici este justificată cumințenia. Deci să avem cumințenia cea bună şi să nu cădem în lațurile unei politici nefaste.

extras din interviul ce va apărea în ATITUDINI, nr. 19

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

8 thoughts on “Părintele Justin despre „revoluția” din 15 oct. 2011: „Sub nicio formă să nu se iasă în stradă, pentru că este o capcană!”

 1. Ioan C. says:

  Bun, dar care ar fi solutia?
  Ca in Romania sunt batrani care nu au ce manca si cu ce sa-si plateasca utilitatile, caldura la iarna.

 2. Ganea Camelia says:

  pai.. cred ca solutia cea mai indemana si de inceput e sa ne prigonim fiecare patimile si asa cu un inceput bun sa fugim de „omul nou” care nu stie sa stea in umbra, si sa nu fim asa zisul „bun cetatean” ci „bun samarinean” si cu bobul de mustar in straita ne vom gasi un drum mai mult sau mai putin anevoios, dar un drum cat se poate mai drept.. Doamne ajuta.. Acum se cere mai mult ca niciodata ca razboiul duhovnicesc sa se tina absolut in suflet cu vazduhul..

 3. GabiM. says:

  @ IOAN C. frate,te stiam om cu credinta in Dumnezeu si cu scaun la cap,stii foarte bine in ce lume si ce timpuri traim,deci,raspunsul la intrebarea ta,ar trebui sa il cunosti si singur…Domnul sa te ajute si sa te lumineze!

 4. Ioan C. says:

  Cum să ne comportăm ca ortodocşi

  Galateni 5: 16- 26
  „œ16. Zic dar: În Duhul să umblați şi să nu împliniți pofta trupului.
  17. Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceți cele ce ați voi.
  18. Iar de vă purtați în Duhul nu sunteți sub Lege.
  19. Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare,
  20. Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,
  21. Pizmuiri, ucideri, beții, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăția lui Dumnezeu.
  22. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința,
  23. Blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege.
  24. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.
  25. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.
  26. Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alții şi pizmuindu-ne unii pe alții.”

 5. Ioan C. says:

  Materialul a fost revizuit, fiind scris cu diacritice.

  MIC ÎNDRUMAR BIBLIC ORTODOX

  Doamne Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!

  Dedicat părintelui Iustin Pârvu!

  Cuprins
  1. SFÂNTA TREIME- DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE
  ( pentru Martorii lui Iehova)
  2. CINE ESTE IISUS
  3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI
  4. FAPTELE BUNE ( pentru protestanți, care susțin că mântuirea e numai prin credință)
  5. BOTEZUL COPIILOR
  6. SFÂNTA TRADIŢIE
  7. IMAGINILE ( ICOANELE) IN BISERICÄ‚
  8. ÎNCHINAREA LA ÎNGERI ŞI SFINŢI
  9. ÎMPOTRIVA SUPREMAŢIEI PAPALE
  10. GHICITUL ( şi deschiderea Cărții)
  11. POCÄ‚INŢA
  12. CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PÂNĂ ASTĂZI
  13. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
  14. VEŞNICIA CHINURILOR IADULUI ( împotriva Martorilor)
  15. SUNTEM MÂNTUIŢI PRIN HAR, CREDINŢÄ‚, FAPTE BUNE
  16.ÎIMPOTRIVA PREDESTINÄ‚RII
  17. VORBIREA ÎN LIMBI
  18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI ( cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanții)
  19. CINE SUNT PREOŢII SI EPISCOPII
  20. DE CE ŢINEM DUMINICA, NU SABATUL CA ADVENTIŞTII
  21. POSTUL ( necesitatea lui)
  22. PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT NUMAI DE LA TATÄ‚L ( nu şi de la Fiul, cum zic catolicii)
  23. CÄ‚LUGÄ‚RII
  24. SIGURANŢA MÂNTUIRII ( odata mântuit, pentru totdeauna mântuit, cum spun neoprotestanții)

  1. SFANTA TREIME- DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE
  ( pentru Martorii lui Iehova)

  „21. Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul, 22. Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.”
  ( Luca 3: 21- 22);
  Domnul Iisus a zis: „Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” ( Ioan 10: 30);
  „Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.” ( I Ioan 5: 7);
  „5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: „œFiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: „œEu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? 6.Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: „œŞi să se închine Lui toți îngerii lui Dumnezeu”. 7.Şi de îngeri zice: „œCel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”; 8.Iar către Fiul: „œTronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptății este toiagul împărăției Tale.”( Evrei 1: 5- 8);
  „Harul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS şi dragostea lui DUMNEZEU şi împărtăşirea SFÂNTULUI DUH să fie cu voi cu toți!” ( II Corinteni 13: 13);
  „Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele TATÄ‚LUI şi al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH” ( Matei 28: 19);
  „œ1. Apoi DOMNUL S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. 2. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată TREI Oameni stăteau înaintea lui; şi cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. 3. Apoi a zis: DOAMNE, de am aflat har înaintea TA, nu ocoli pe robul TÄ‚U! 4. Se va aduce apă să VÄ‚ spălați picioarele şi să VÄ‚ odihniți sub acest copac. 5. Şi voi aduce pâine şi VEŢI mânca, apoi VÄ‚ veți duce în drumul VOSTRU, întrucât treceți pe la robul VOSTRU!” Zis-au ACEIA: „Fă, precum ai zis!” ( Facerea/ Geneza 18: 1- 5).

  2. CINE ESTE IISUS

  „Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveți viață în numele Lui.” ( Ioan 20: 31);
  „Iisus este Domnul” ( Romani 10: 9);
  „Dumnezeu L-a înviat pe El din morți” ( Romani 10: 9);
  „Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” ( I Timotei 1: 15);
  „mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.” ( I Ioan 4: 14);
  „Iisus Hristos a venit în trup” ( I Ioan 4: 2);
  „Hristos Iisus, Domnul meu” ( Filipeni 3: 8);
  „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” ( Ioan 20: 28);
  ”Dumnezeu, Mântuitorul meu” ( Luca 1: 47);
  „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” ( Fapte 8: 37);
  „Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.” ( Tit 1: 4);
  „Împăratul împăraților şi Domnul domnilor.” ( Apocalipsa 19: 16);
  „3. ( „) am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; 4.Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; 5.Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; 6.În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; 7.După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” ( I Corinteni 15: 3- 7);
  „25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. 26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? 27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.” ( Ioan 11: 25- 27);
  Iisus ne mantuieste:” Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.” ( Faptele Apostolilor 16: 31);
  „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.” ( I Ioan 2: 2);
  „Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăția harului Lui” ( Efeseni 1: 7).

  3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI

  PURUREA-FECIORIA MARIEI
  ”Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului, spre răsărit, şi aceasta era închisă.
  Şi mi-a zis Domnul: „œPoarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă.”
  ( Ezechiel 44, 1- 2).
  ”Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, FECIOARA va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” ( Isaia 7: 14).
  Dacă Maica Domnului a mai avut copii de ce la răstignire Domnul Iisus a lăsat-o in grija apostolului Ioan? „26. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! 27. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” ( Ioan 19: 26- 27).
  TEXTE DIN SCRIPTURÄ‚ CARE DOVEDESC CINSTEA CE O DATORÄ‚M FECIOAREI
  ”26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. 28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.”
  ( Luca 1, 26- 28);
  ”41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,
  42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău
  43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine MAICA DOMNULUI meu?
  44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.
  45. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.
  46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
  47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
  48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
  49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.”
  ( Luca 1, 41- 49).
  ”1. Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
  2. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
  3. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
  4. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
  5. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
  6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
  7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
  8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
  9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncați cu el.
  10. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăția Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraților noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.
  11. Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte.
  12. Pentru aceasta, bucurați-vă ceruri şi cei ce locuiți în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt.
  13. Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul.
  14. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de fața şarpelui.
  15. Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa.
  16. Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghițit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură.
  17. Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalți din seminția ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi țin mărturia lui Iisus.”
  ( Apocalipsa 12, 1- 17);
  A FOST PROFEŢITÄ‚ IN PRIMA CARTE A BIBLIEI
  ” Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânța ta şi sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul” ( Facerea 3: 15).

  4. FAPTELE BUNE ( pentru protestanți, care susțin că mântuirea e numai prin credință)

  „Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii săi; ŞI ATUNCI VA RÄ‚SPLÄ‚TI FIECÄ‚RUIA DUPÄ‚ FAPTELE SALE.” ( Matei 16: 27);
  „Şi pentru ce Mă chemați: Doamne, Doamne, şi nu faceți ce vă spun?” ( Luca 6: 46);
  „Iar El a zis: Aşa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.” ( Luca 11: 28);
  „13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ține şi pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu şi lui mamona. 14. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc. 15. Şi El le-a zis: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.” ( Luca 16: 13-15);
  ”De Mă iubiți, păziți poruncile Mele.” ( Ioan 14: 15);
  ”Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne întru iubirea Mea” ( Ioan 15: 10);
  ”Ci, în orice neam, cel ce se teme de El şi face dreptate este primit de El.” ( Fapte 10: 35);
  ”5. (…) Dumnezeu, 6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: 7. Viață veşnică celor ce, prin stăruință în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, 8. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptății: mânie şi furie. 9. Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul” ( Romani 2: 5-9);
  ”3. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui.
  4. Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află.” ( I Ioan 2: 3-4);
  ” Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.” ( I Ioan 3: 10);
  „œCăci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele..” ( I Ioan 5: 3);
  ” ( „) nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu.” ( III Ioan 1: 11);
  ” Şi marea a dat pe morții cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morții lor, şi judecați au fost, fiecare după faptele sale.” ( Apocalipsa 20: 13);
  ” 16. Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învățător, ce bine să fac, ca să am viața veşnică? 17. Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzeşte poruncile. 18. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; 19. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuți.” ( Matei 19: 16- 19);
  ”21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. 22. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? 23. Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la Mine cei ce lucrați fărădelegea.” ( Matei 7: 21-23);
  ” 31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toți sfinții îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. 32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. 33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. 34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moşteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. 35. Căci flămând am fost şi Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-ați dat să beau; străin am fost şi M-ați primit; 36. Gol am fost şi M-ați îmbrăcat; bolnav am fost şi M-ați cercetat; în temniță am fost şi ați venit la Mine. 37. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? 38. Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39. Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță şi am venit la Tine? 40. Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-aceşti frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. 41. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. 42. Căci flămând am fost şi nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-ați dat să beau; 43. Străin am fost şi nu M-ați primit; gol, şi nu M-ați îmbrăcat; bolnav şi în temniță, şi nu M-ați cercetat. 44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță şi nu Ţi-am slujit? 45. El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. 46. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepții la viață veşnică.” ( Matei 25: 31- 46);
  ” cu frică şi cu cutremur lucrați mântuirea voastră” ( Filipeni 2: 12);
  „Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credința fără de fapte, moartă este.” ( Iacov 2: 26);
  „28. Nu vă mirați de aceasta; căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui,
  29. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii.”
  (Ioan 5: 28- 29).
  MILOSTENIA
  ”Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le dați uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu.” ( Evrei 13: 16);
  ”Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi şi să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.” ( Faptele Apostolilor 20: 35);
  ”33. Vindeți averile voastre şi dați milostenie; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. 34. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.” ( Luca 12: 33- 34).

  5. BOTEZUL COPIILOR

  Noi, creştinii ortodocşi, botezăm copii pentru că:
  ”3. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu.
  4. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
  5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu.” ( Ioan 3: 3- 5);
  ”Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toți ai lui îndată.” ( Fapte 16: 33);
  ”Am botezat şi casa lui Ştefana” ( I Corinteni 1: 16);
  ”Şi toți, întru Moise, au fost botezați în nor şi în mare.” ( I Corinteni 10: 2);
  „œ14. Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. 15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Şi ne-a făcut să rămânem.” ( fapte 16; 14- 15).

  Dovada că mărturia naşilor la botez e valabilă:
  ”Şi văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale!” ( Marcu 2: 5).
  Botezul înlocuie circumcizia ( care ştim că se făcea la 8 zile de la naştere):
  ”Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” ( Galateni 5: 2).
  Persoanele adulte nebotezate ( cum sunt în India) trebuie catehizate înainte de botez.
  Copii pot depune mărturie despre credința lor:
  ”15. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,
  16. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-ați citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?” ( Matei 21: 15- 16).
  Botezul e obligatoriu pentru mantuire:
  ”20. ( „)în zilele lui Noe, ( „) în care puține suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă.
  21. Iar această mântuire prin apă închipuia BOTEZUL, CARE VÄ‚ MÂNTUIEŞTE astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăției trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos” ( I Petru 3: 20- 21).
  Deci, botezul e o sfântă taină necesara mântuirii, nu doar un simbol.
  „s-a botezat TOT poporul” ( Luca 3: 21).

  6. SFÂNTA TRADIŢIE

  1. De unde ştia Pavel numele vrăjitorilor lui faraon, care l-au infruntat pe Moise ( ne referim la Iannes si Iambres din II Timotei 3: 8), ca in Vechiul Testament nu apare numele lor? Raspunsul: Din Traditie!
  2. Dar apostolul Iuda de unde ştia ce a spus patriarhul Enoh, ( vezi Iuda 1: 14), că în VT nu apare nici un citat din Enoh? Raspunsul: Din Traditie!
  3. De unde ştia apostolul Iuda ce i-a spus arhanghelul Mihail Satanei atunci când a murit Moise ( vezi Iuda 1: 9), că în VT nu scrie? Raspunsul: Din Traditie!
  4. De unde îl citează Pavel pe Domnul Iisus ( vezi Fapte 20: 35), că în Evanghelii nu apar aceste Cuvinte? Raspunsul: Din Traditie!
  5. De unde avem termenul” Sfânta Treime”, că nu există in Sfânta Scriptură? Raspunsul: Din Traditie!
  6. De ce creştinii se inchină duminica? Că nu e o poruncă expresă in Biblie, ci Tradiția ne-o spune asta.
  7. De unde ştim care e forma crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus (ca Martorii spun că Hristos a fost răstignit pe un stâlp si sunt si alte feluri de cruci, precum crucea Apostolului Andrei) ? Din Traditie.
  VT= Vechiul Testament.

  ”Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the TRADITIONS just as I delivered them to you.” ( I Corinthians 11: 2);
  ”Therefore, brethren, stand fast and hold the TRADITIONS which you were taught, whether by word or our epistle.” ( II Thesalonians 2: 15);
  ”But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the TRADITION which he received from us.” ( II Thesalonians 3: 6).
  NOTÄ‚! Am citat din New King James Version.

  7. IMAGINILE ( ICOANELE) ÎN BISERICÄ‚

  ”O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeți adevărului, – pe voi, în ochii cărora A FOST ZUGRÄ‚VIT IISUS HRISTOS RÄ‚STIGNIT?” ( Galateni 3: 1).
  ”Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în țesătura lor să faci CHIPURI DE HERUVIMI alese cu iscusință.”
  ( Ieşirea 26: 1);
  ”Să faci o perdea de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie, răsucită, iar în țesătura ei să aibă CHIPURI DE HERUVIMI alese cu iscusință” ( Ieşirea 26: 31).
  -Fără a ne mai gândi la heruvimii de pe chivotul legii ( vezi Ieşirea cap. 25: 18).
  ”23. Şi a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi de lemn de măslin, înalți de zece coți. 24. O aripă a heruvimului era de cinci coți şi cealaltă aripă a heruvimului era tot de cinci coți. Zece coți erau de la un vârf al aripilor lui până la vârful celeilalte aripi. 25. Tot de zece coți era şi celălalt heruvim; amândoi heruvimii aveau aceeaşi măsură şi aceeaşi înfățişare. 26. Înălțimea unui heruvim era de zece coți; la fel şi celălalt heruvim. 27. Şi a aşezat el heruvimii la mijloc în partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau însă întinse; şi atingea aripa unuia un perete şi aripa celuilalt heruvim atingea pe celălalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau în mijlocul templului aripă de aripă. 28. Şi a îmbrăcat el heruvimii cu aur. 29. Pe toți pereții templului de jur împrejur, pe dinăuntru şi pe dinafară, a făcut chipuri săpate de heruvimi, de copaci, de finici şi de flori îmbobocite.”
  ( III Regi 6: 23-29, dar în Biblia Cornilescu I Imparati/ Regi 6: 23- 29).
  ”18. Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului; 19. Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului. 20. şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar fețele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie fețele heruvimilor.”
  ( Ieşirea 25: 18- 20; despre capacul chivotului Legii).

  8. ÎNCHINAREA LA ÎNGERI ŞI SFINŢI

  ”Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide: 8. Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu. 9. Iată, îți dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.”
  ( Apocalipsa 3: 7- 9).
  Deci:”iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” ( Apocalipsa 3: 9).
  ” 13. Aflându-se însă Iosua aproape de Ierihon, a căutat cu ochii săi şi iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală. Şi apropiindu-se Iosua de dânsul, i-a zis: „œDe-ai noştri eşti sau eşti dintre duşmanii noştri?” 14. Iar acela a răspuns: „œEu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit acum!” Atunci Iosua a căzut cu fala la pământ, s-a închinat şi a zis către acela: „œStăpâne, ce porunceşti slugii tale?” 15. Zis-a către Iosua căpetenia oştirii Domnului: „œScoate-ți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai tu acum este sfânt!” Şi a făcut Iosua aşa.”
  ( Iosua 5: 13- 15);
  Apostolul Ioan s-a închinat la îngeri:” Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea.” ( Apocalipsa 22: 8), dar îngerul l-a refuzat, ca să dea o pildă de smerenie.

  9. ÎMPOTRIVA SUPREMAŢIEI PAPALE

  „œHristos este CAP BISERICII, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este.”
  ( Efeseni 5: 23);
  ”8. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este Învățătorul vostru: Hristos, iar voi toți sunteți frați. 9. Şi tată al vostru să nu numiți pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.” ( Matei 23: 8- 9); papa= tată.

  10. GHICITUL ( şi deschiderea Cărții)

  ”Să nu mâncați cu sânge; să nu vrăjiți, nici să ghiciți.” ( Levitic 19: 26);
  ”Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător” ( Deuteronom 18, 10);
  ”Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ție nu-ți îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău.” ( Deuteronom 18, 14);
  ”Pentru că aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă lăsați amăgiți de proorocii voştri şi de ghicitorii voştri care sunt în mijlocul vostru, şi să nu ascultați visele voastre, pe care le veți visa” ( Ieremia 29: 8);
  ”Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcați şi ucigaşi şi desfrânați şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” ( Apocalipsa 21: 8);
  ” Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânații şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toți cei ce lucrează şi iubesc minciuna!” ( Apocalipsa 22: 15).

  11. POCÄ‚INŢA

  1. Pocăinşa presupune rugăciune către Dumnezeu ca să ne ierte:”Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.” ( rugăciunea vameşului, din Luca 18: 13);
  2. Pocăința presupune părerea de rău pentru păcatele făcute ( „œfaptele moarte” din Evrei 6: 1) şi dorința de schimbare:”Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.” ( Luca 15: 21);
  3. Pocăința presupune şi iertarea aproapelui:”Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre.” ( Pilda celui ce datora zece mii de talanți, din Matei 18: 35);
  4. Pocăința presupune mărturisirea păcatelor preotului:”Şi erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.” ( Matei 3: 6); Mărturisiți-vă deci UNUL ALTUIA păcatele şi vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.” ( Iacov 5: 16), vezi şi I Ioan 1: 9;
  Deoarece Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor:”22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luați Duh Sfânt; 23. Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veți ține, vor fi ținute.” ( Ioan 20: 22-23).
  5. Adevărata pocăință înseamnă şi facerea de fapte bune, nu doar să nu faci cele rele:”8. Faceți, dar, roade vrednice de pocăință şi nu începeți a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. 9. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.” ( Luca 3: 8- 9).

  12. CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PÂNĂ ASTĂZI

  ”Şi Eu îți zic ție, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porțile iadului nu o vor birui.” ( Matei 16: 18);
  ”şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” ( Matei 28: 20).

  13. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA

  – Că Domnul Iisus a avertizat fariseii:”Vă rătăciți neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” ( Matei 22: 29) vorbind despre înviere;
  -”30. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înțelegi, oare, ce citeşti? 31. Iar el a zis: Cum aş putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.” ( Faptele Apostolilor 8: 30- 31);
  -”15. Şi îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiți-o drept mântuire, precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, 16. Cum vorbeşte despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înțeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriți le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.” ( II Petru 3: 15- 16).
  -”20. Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotința fiecăruia; 21. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt.” ( II Petru 1: 20- 21);
  „œOare toți sunt apostoli? Oare toți sunt prooroci? Oare toți învățători?” ( I Corinteni 12: 29).

  14. VEŞNICIA CHINURILOR IADULUI ( Împotriva Martorilor)

  ”43. Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îți este să intri ciung în viață, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. 44. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 45. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îți este ție să intri fără un picior în viață, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins, 46. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 47. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îți este ție cu un singur ochi în împărăția lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului. 48. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.” ( Marcu 9: 43- 48);
  „œ19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit.
  20. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții lui, plin de bube,
  21. Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui.
  22. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat.
  23. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.
  24. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.
  25. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti.
  26. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
  27. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu,
  28. Căci am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
  29. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.
  30. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi.
  31. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți.”
  ( Luca 16: 19- 31).
  Sufletu este nemuritor: „œDumnezeu deci nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor, căci toți trăiesc în El.” ( Luca 20: 380.

  15. SUNTEM MÂNTUIŢI PRIN HAR, CREDINŢÄ‚, FAPTE BUNE

  ”8. Căci în HAR sunteți mântuiți, prin CREDINŢÄ‚, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; 9. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre FAPTE BUNE, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” ( Efeseni 2: 8- 10).

  16. ÎMPOTRIVA PREDESTINÄ‚RII

  ”Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viață şi moarte Zi-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. ALEGE viața ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi.” ( Deuteronom 30: 19);
  ” Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit.” ( Matei 23: 37).

  17. VORBIREA ÎN LIMBI

  ”darul limbilor va înceta” ( I Corinteni 13: 8);
  ” Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăț şi pe alții, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.” ( I Corinteni 14: 19);
  ”1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toți de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea şi s-a tulburat, căci FIECARE ÎI AUZEA PE EI VORBIND IN LIMBA SA. 7. Şi erau uimiți toți şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toți galileieni? 8. Şi cum auzim noi FIECARE LIMBA NOASTRÄ‚, în care ne-am născut? 9. Parți şi mezi şi elamiți şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, 10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părțile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliți, 11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!” ( Faptele Apostolilor 2: 1- 11).

  18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI ( cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanții)

  ”53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului şi nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. 54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viață veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. 55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. 56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” ( Ioan 6: 53- 56);
  ” 17. Şi luând paharul, mulțumind, a zis: Luați acesta şi împărțiți-l între voi; 18. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viței, până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. 19. Şi luând pâinea, mulțumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceți spre pomenirea Mea. 20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.” ( Luca 22: 17- 20);
  ” 23. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, 24. Şi, mulțumind, a frânt şi a zis: Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea Mea. 25. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea. 26. Căci de câte ori veți mânca această pâine şi veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. 27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul şi sângele Domnului. 28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. 29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” ( I Corinteni 11: 23- 29);
  „Gustați şi vedeți că bun este Domnul” ( Psalmul 33: 8).

  19. CINE SUNT PREOŢII ŞI EPISCOPII

  ”Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” ( I Corinteni 4: 1), iconom= administrator;
  Domnul si Mantuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor ( si preotilor sfintiti de apostoli):” Si zicand acestea a suflat asupra lor si le-a zis: LUATI DUH SFANT! CARORA VETI IERTA PACATELE LE VOR FI IERTATE; SI CARORA LE VETI TINE, VOR FI TINUTE.” ( Ioan 20: 22-23);
  ” 27. Iar voi sunteți trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte. 28. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învățători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. 29. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt prooroci? Oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârşească minuni?” ( I Corinteni 12: 27- 29);
  ”Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit” ( Tit 1: 5).
  Episcop= gr. Supraveghetor
  „Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii” ( Filipeni 1: 1);
  „œCăci se cuvine ca EPISCOPUL să fie fără de prihană, ca un ICONOM AL LUI DUMNEZEU, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât” ( Tit 1: 7);
  „œDrept aceea, luați aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” ( Faptele Apostolilor 20: 28).

  CUM SÄ‚ SE COMPORTE PREOŢII

  ”2. Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; 3. Nu ca şi cum ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei.” ( I Petru 5: 2- 3).

  20. DE CE ŢINEM DUMINICA, NU SABATUL CA ADVENTIŞTII

  Duminica a înviat Domnul Iisus
  ”1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineață, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbați au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi fețele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutați pe Cel viu între cei morți? 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” ( Luca 24: 1- 8);
  ” În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții.” (Faptele Apostolilor 20: 7).

  21. POSTUL ( necesitatea lui)

  „œsă vă îndeletniciți cu postul şi cu rugăciunea” ( I Corinteni 7: 5);
  ”Şi hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu POSTIRI, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră.” ( Faptele Apostolilor 14: 23);
  ”34. Iar Iisus a zis către ei: Puteți, oare, să faceți pe fiii nunții să postească, cât timp Mirele este cu ei?
  35. Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; ATUNCI VOR POSTI în acele zile.” ( Luca 5: 34- 35);
  ”El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.” ( Marcu 9: 29);
  Insusi Domnul a postit:” Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.” ( Matei 4: 2);
  CUM POSTIM
  ”16. Când postiți, nu fiți trişti ca fățarnicii; că ei îşi smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.
  17. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi fața ta o spală,
  18. Ca să nu te arăți oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.” ( Matei 6: 16- 18);
  ”6. Nu ştiți voi postul care Îmi place? „zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți şi sfărâmați jugul lor. 7. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. 9. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna şi cuvântul de cârtire, 10. Dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei.” ( Isaia 58: 6- 10).

  22. PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT NUMAI DE LA TATÄ‚L ( nu şi de la Fiul, cum zic catolicii)

  ” Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.” ( Ioan 15: 26).

  23. CALUGÄ‚RII

  ”Că sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege să înțeleagă.” ( Matei 19: 12), famen in sens larg, fara familie;
  ” 28. Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat. 29. Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau frați, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau țarine pentru Mine şi pentru Evanghelie, 30. Şi să nu ia însutit „acum, în vremea aceasta, de prigoniri „case şi frați şi surori şi mame şi copii şi țarine, iar în veacul ce va să vină: viață veşnică.” ( Marcu 10: 28- 30);
  ” Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este silit, ci are stăpânire peste voința sa şi a hotărât aceasta în inima sa, ca să-şi țină fecioara, bine va face.” ( I Corinteni 7: 37);
  ”32. Dar eu vreau ca voi să fiți fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. 33. Cel ce s-a căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să placă femeii.” ( I Corinteni 7: 32- 33);
  ”Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îți mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie.” ( Marcu 10: 21).

  24. SIGURANŢA MÂNTUIRII ( odata mântuit, pentru totdeauna mântuit, cum spun neoprotestanții)

  „œ20. Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăşi se încurcă în acestea, ei sunt învinşi; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi. 21. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor.” ( II Petru 2: 20- 21);
  „œOricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiți că orice ucigaş de oameni nu are viață veşnică, dăinuitoare în El.” ( I Ioan 3: 15);
  „œ4. Căci este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi s-au făcut Duhului Sfânt, 5. Şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, 6. Cu neputință este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăință, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură.” ( Evrei 6: 4- 6);
  „œDe aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă.” ( I Corinteni 10; 12);
  Dacă mântuirea mea personală e sigură, atunci de ce trebuie să ne mai mai rugăm „Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.” ( Matei 6: 13)?

 6. alexandru says:

  Posted by Ioan C. On 16 October 2011

  Bun, dar care ar fi solutia?
  Ca in Romania sunt batrani care nu au ce manca si cu ce sa-si plateasca utilitatile, caldura la iarna.
  \
  Draga domnule, cu ceea ce argumentati aici comunistii au ajuns sa inchida biserici. Cand se ajunge la grija de banii altuia din cauza lipsei banilor altuia si la urgente care „trebuie” executate imediat cu actiune in strada ca si cum fara asta se intampla o catastrofa, necazul este ca cei cumsecade devin imediat minoritari si actiunea in cauza e confiscata de jigodii. Daca sunt batrani cum spuneti, predania bisericii nu este sa rasturnati regimul, lasand la o parte ca daca e cum spuneti ar trebui rasturnat ORICE regim pentru ca batrani din astia au fost de cand e lumea. Biserica zice sa incepeti prin a incalzi pe cel mai apropiat si sa dati exemplul la altii. Tot in logica asta, daca cei din piata au caldura acasa, tocmai de aceea ar putea fi considerati ipocriti (ai acasa, dar in loc sa dai iesi sa tipi sa dea altii), deci sa li se confiste lor si sa se dea cui nu are. In logica dv, pe scurt, devine posibil orice. Totul e o urgenta maxima si totul trebuie facut cu otuzbirul. Treziti-va. Sunteti inca un roman cumsecade in miezul unei manipulari obositor de asemanatoare cu cele de dinainte. „Agitati-va ca si cum ceva e urgent, desi motivul agitatiei e vechi de cand lumea, dovezi nu aducem ca s-a schimbat ceva, dovezile sunt „ca toata lumea stie”, alternative viabile nu propunem (sa dam jos regimul actual cu orice pret, dupa aia mai vedem noi), tot ce trebuie sa faceti este sa iesiti in strada”. Pe vremea lui 89 lumea a iesit in strada pentru constiinta. Este gresit sa iesiti pentru (scuzati) crapelnita.

 7. Alex123 says:

  Imi place ideea cu Bunul samarinean mai bine decat Bunul cetatean. Pe de alta parte s-a spus ca sunt batrani care sunt neputinciosi si nu pot sa-si plateasca utilitatile. Pai ce sa faca? Sa dea lui Dumnezeu taratza batranetii daca n-au dat aurul tineretii. Parerea mea ca tanar, batran, etc, la tzara se mai poate inca trai, mai este inca mila , mila…. Deci este nevoie de curaj. Daca nu este curaj, nu facem nimic cand cipurile vor fi obligatorii. Cine este tanar mai poate munci la negru, mai poate fi bunul samarinean. Iar cine este batran, mai da un sfat, si mai da putin din taratzele lui…

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura