SF. NICOLAE CABASILA: CUM NE ÎMPĂRTĂȘIM CU SFINTELE TAINE?

Cuvânt superb despre Sfânta Liturghie, care înflăcărează inima oricărui creștin spre a se împărtăși cât mai des cu Sfintele și nemuritoarele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos. SF. NICOLAE CABASILA: CUM NE ÎMPĂRTĂȘIM CU SFINTELE TAINE?

Pentru ce săvârșim Sf. Liturghie?

Săvârșirea Sf. Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor de pâine și vin în dumnezeiescul Trup și Sânge, iar ca scop, sfințirea credincioșilor, care, prin acestea, dobândesc iertarea păcatelor și moștenirea Împărăției Cerurilor. Iar mijloacele care pregătesc și înlesnesc împlinirea acelui efect și acelui scop, sunt rugăciunile, cântările, citirile din Sf. Scriptură, și, în general, toate cele ce se săvârșesc și se rostesc, cu sfântă rânduială, înainte și după sfințirea darurilor… Acestea (rugăciunile, cântările etc) ne sfințesc și ne fac în stare, pe de o parte, să primim cu vrednicie sfințirea, iar pe de alta, să o putem păstra și să rămânem cu ea.

Cu ce cuget și simțiri participăm la Sf. Liturghie?

… de aceea trebuie să ne înfățișăm cu o astfel de contemplație, care să poată să sădească în noi aceste simțiri. Încât să ne facă nu numai să ne închipuim cu mintea, ci precum să vedem cu ochii sărăcia Celui ce stăpânește, pribegia pe pământ a Celui ce este în tot locul, ocările îndurate de Cel binecuvântat, patimile Celui fără de patimă… Să vedem cât de mult ne-a iubit Cel care a fost răsplătit cu atâta ură, cât S-a smerit pe Sine Cel ce este necuprins de fire! Câte a pătimit și câte a făcut pentru ca să ne pregătească nouă masa Dumnezeieștilor Daruri.

Și astfel, cutremurați de măreția mântuirii noastre, pătrunși de marea îndurare a lui Dumnezeu față de noi, să venerăm pe Cel ce S-a milostivit și ne-a mântuit în acest chip. Să-I încredințăm sufletele, să-I dăruim viața și să ne înflăcărăm inimile cu focul iubirii Lui. Și așa pregătiți să ne apropiem cu credință și cu dragoste de focul Sfintelor Taine.

Condițiile pentru a ne împărtăși

Care sunt condițiile pe care Hristos le cere de la noi, ca să ne putem împărtăși? Curăția sufletului, iubire de Dumnezeu, credință, dorirea Sfintelor Taine, râvna de a se împărtăși cu Dânsele, zel fierbinte, alergarea cu sete către Hristos. Că fără de ele este cu neputință!

Dar toate acestea nu sunt însușiri trupești, ci țin numai de suflet. Prin urmare nimic nu împiedică sufletele morților să aibă și ele aceste virtuți, ca și ale viilor (se referă al cei adormiți care sunt pomeniți la Sf. Liturghie).

Dacă cineva are putința de a se apropia de Sf. Masă, dar nu se apropie, nu va dobândi nicidecum sfințirea Sfintelor Daruri. Și aceasta nu pentru că nu s-a apropiat, ci pentru că i-a stat în putință și nu s-a apropiat, de unde se vede lămurit că sufletul este lipsit de virtuțile necesare pentru primirea Sfintelor Taine.

Despre cei ce nu voiesc să se împărtășească la Sf. Liturghie

Căci ce dorință și râvnă pentru Sfânta Masă are unul care ar putea să alerge fără nicio greutate spre ea, dar nu voiește? Sau ce credință în Dumnezeu are cel ce nu se teme de amenințarea din cuvintele Domnului, privitoare la cei ce nesocotesc taina aceasta! (Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi (In. 6:53). Și cum să credem că iubește Sfintele Taine cel care, având putința să le primească, nu se ostenește să le primească?…

Sfintele Daruri se dau, într-adevăr, prin trup, celor ce încă viețuiesc în trup, dar ele pătrund mai întâi în substanța sufletului, și prin suflet trec în trup. De aceea zice Sf. Ap. Pavel: „Cel ce se lipește de Domnul, e un singur duh cu El” (I Cor. 6, 17), ca să arate că unirea și contopirea aceasta au loc îndeosebi în suflet. Căci sufletul alcătuiește ființa prin excelență a omului…

(Extras din Sf. Nicolae Cabasila, „Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii”, Trad de Pr. Ene Braniște)

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura