CUM VA ARĂTA ANTIHRIST? SFINȚII PĂRINȚI

Aflați cine este Antihrist, cum se va naște și care vor fi semnele lui, din selecțiile făcute de Părintele Spiridon Logothetis, pe baza textelor patristice ale Bisericii. CUM VA ARĂTA ANTIHRIST? SFINȚII PĂRINȚI

Viaţa şi lucrările lui Antihrist

Conform prorociilor, întreaga învăţătură patristică ortodoxă susţine că:

 • Se va naşte din desfrânare – Sf. Ioan Damaschin.
 • Se va naşte din desfrânare şi-i va rătăci pe toţi că s-a născut din fecioară precum Domnul – Hypolit.
 • Va fi din neam evreu – Sf. Andrei al Cezareii.
 • Se va trage din seminţia lui Dan – Atanasie cel Mare.
 • Va fi din Galileea, precum a fost şi Hristos – Atanasie cel Mare.
 • Va creşte ascuns şi apoi se va arăta public – Sf. Grigorie de Nazianz.
 • El va fi apostazia – Sf. Ioan Gură de Aur.
 • Va fi omul păcatului – Teofilact.
 • Va fi întruchiparea nedreptăţii – Sf. Chiril al Ierusalimului.
 • Mulţi se vor pierde din cauza lui – Andrei al Cezareii.
 • Va avea acelaşi tron ca şi diavolul – (cf. Apocalipsa 13: 2)
 • Va huli pe Dumnezeu şi mai ales pe Hristos, de aceea şi este numit Antihrist – Sf. Ioan Damaschin.
 • Va fi un mare făţarnic şi, prin făţărnicia lui, va înşela pe toţi şi îi va rătăci pe mulţi dintre cei care poartă preabunul nume (de creştin), zicând că acesta este, chipurile, Hristos, despre care au prorocit prorocii – Teodorit al Cyrului.
 • Va arăta făţarnic un caracter bun şi fapte bune – Sf. Efrem Sirul.
 • La început se va arăta om blând, liniştit, evlavios, împăciuitor, plin de dragoste. Va urî nedreptatea, se va dezgusta de daruri, nu va îngădui idolatria, va iubi Sfintele Scripturi, va respecta preoţii, va cinsti pe cei vârstnici. Nu va accepta curvia, va urî adulterul, va fi iubitor de săraci, primitor, milostiv – Hypolit.
 • Va fi însă viclean şi perfid şi va voi să-i înşele pe toţi şi să stăpânească politic peste întreaga lume, lucru pe care îl va reuşi. Deoarece vor vedea cu toţii atâtea virtuţi, atâtea puteri, încât se vor strânge într-un cuget şi-l vor face rege – Hypolit.
 • La începutul stăpânirii lui, mai bine zis a dictaturii lui, va mima sfinţenia – Sf. Ioan Damaschin.
 • Se va preface îngăduitor, iubitor de oameni, cuviincios, ca un înţelept – Sf. Chiril al Ierusalimului.
 • Se va da drept făcător de pace, va uni popoarele, propovăduind armonia şi pacea – Sf. Andrei al Cezareii.
 • Când va stăpâni întreaga lume atunci va arăta întreaga lui viclenie – Sf. Ioan Damaschin.
 • Atunci se va arăta ca o fiară plină de otravă şi ca un tiran – Sf. Grigorie Teologul.
 • Atunci îşi va scoate masca făţărniciei – Sf. Efrem Sirul.
 • Atunci va face atâtea rele, încât îi va întrece pe toţi răufăcătorii dinainte – Sf. Chiril al Ierusalimului.
 • Atunci cel mai înainte blând va deveni aspru. Cel mai înainte smerit va deveni mândru şi inuman. Cel mai înainte iubitor va deveni neîndurător. Cel mai înainte vrăjmaş al nedreptăţii îi va prigoni pe cei drepţi – Hypolit.
 • În mod special îi va urî şi-i va prigoni pe creştini – Sf. Chiril al Ierusalimului.

Antihristul ca un rege tiran

Primii care-l vor primi ca rege pe antihrist vor fi evreii – Sf. Chiril al Ierusalimului.

Evreii îl vor primi gândind că vor deveni stăpânii lumii, avându-l mai mare pe „mesia” antihrist – Iustin Martirul şi Filosoful.

Îi va iubi mult pe evrei – Sf. Ioan Damaschin.

Va avea stăpânire peste întreaga lume, peste orice neam şi seminţie şi popor şi limbă (cf. Apocalipsa 13:7)

Îi va stăpâni ca un leopard pe greci şi întregul apus, ca un urs pe perşi şi întregul răsărit, ca un leu pe babilonieni şi întregul sud – Sf. Andrei al Cezareii.

Toţi se vor închina tiranului şi-i vor zice cu îngrozire: „Tu eşti mântuitorul nostru!” – Efrem Sirul.

Va dărui oamenilor aur şi argint – Sf. Atanasie cel Mare.

Falsele minuni ale lui Antihrist

Va învia morţii, însă nu cu adevărat, ci ca o închipuire – Sf. Atanasie cel Mare.

Va muta munţii în văzul lumii, va păşi pe mare fără să se ude, va coborî foc din cer, va face ziua noapte şi noaptea zi, va preface soarele şi toate stihiile naturii înaintea ochilor tuturor.

Va arăta aşa o putere, încât îi va rătăci nu numai pe cei neştiutori, ci de este cu putinţă chiar şi pe cei aleşi – Sf. Ioan Gură de Aur.

Îi va îngrozi pe toţi cu semne mincinoase vrăjitoreşti – Sf. Efrem Sirul.

Îi va arăta pe demoni drept îngeri luminoşi şi va înfăţişa mincinos nenumărate oşti îngereşti – Sf. Efrem Sirul.

Se va înălţa la cer ca la înălţare, şi va coborî cu slavă multă ca Hristos – Hypolit.

Mulţimile vor crede că face minuni şi nu înşelăciuni – Sf. Chiril al Ierusalimului.

Vor rătăci dintre creştini toţi cei care nu au bază solidă duhovnicească şi vor fi nestatornici în credinţă – Sf. Ioan Damaschin.

(Cum va arăta Antihrist? Din scrierile Sfinților Părinți. Extras din selecțiile Părintelui Arhimandrit Spiridonos Logothetis, „Împărăţia cerurilor şi semnele vremurilor din urmă”).

POMELNICE ȘI DONAȚII

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…

Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, precum și căminul pentru copii – „Acoperământul Maicii Domnului”, unde maicile se silesc să-i îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura